Zaključci sa 11. vanredne sjednice Vlade TK

Rental Travel

Odlukama donesenim na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja kontinuitet obećanih uplata za doprinose zaposlenicima preduzeća koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla.

Reha Centar

U cilju povezivanja radnog staža Vlada TK danas je dala saglasnost na četiri odluke Ministarstva industrije kojima se odobravaju sredstva za te namjene. Riječ je o iznosu od 11.906,64 KM na ime uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ovim se sufinansiraju troškovi pri realizaciji “Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla” Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Sredstva se odnose na uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje, za period 1.1.2011.-19.11.2014. godine, za tri zaposlenika privrednog društva „Unioninvest-mašinska montaža” d.o.o. Tuzla u stečaju.

Vlada je također dala saglasnost na Odluku resornog ministarstva kojom se odobrava iznos od 1.446,48 KM za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za ova tri uposlenika privrednog društva „Unioninvest-mašinska montaža” d.o.o. Tuzla u stečaju.

Na ime uplate doprinosa za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje za tri zaposlenika privrednog društva „Unioninvest-mašinska montaža” d.o.o. Tuzla u stečaju Vlada TK odobrila je sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa“ – namjenska sredstva u iznosu od 67.986,42 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona je, u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje tri zaposlenika „Unioninvest-mašinska montaža” d.o.o, koji su ispunili uslove za penzionisanje, dala nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da, sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, prenese iznos od 67.986,42 KM na transakcijski račun Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Osigurana zdravstvena zaštita

Uposlenicima privrednih društava sa većinskim državnim vlasništvom a koja nisu u mogućnosti da plaćaju poreze i doprinose, obezbjeđuje se zdravstvena zaštita već duži niz godina. Ovu aktivnost Vlada TK planirano provodi i u budžetskoj 2015. godini što je rezultiralo danas donesenom Odlukom kojom je data saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju iznosa od 1.265,00 KM. Riječ je o pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svoje zaposlenike i članove uže porodice obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Odobrena su sredstva u iznosu od 1.265,00 KM za plaćanje zdravstvene zaštite za ukupno 110 uposlenika  privrednih društava „Elektromontaža“ Tuzla za 4 uposlenika, „Bosnia Valves“ Tuzla za 98 uposlenika i „Koksno-hemijski kombinat“ Lukavac za 8 uposlenika.  Na osnovu zahtjeva navedenih privrednih društava obezbjeđena je zdravstvena zaštita za period I-XI 2015. godine.

Vlada je također odobrila finansijska sredstva u iznosu od 56.787,00 KM na ime pomoći privrednim društvima koja nisu u mogućnosti da za svoje zaposlenike obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i zaposlenicima koji ovo pravo ne mogu ostvariti putem JU Služba za zapošljavanje TK. Finansijska sredstva odobrena su Zavodu zdravstvenog osiguranja za obezbjeđenje zdravstvene zaštite privrednim društvima „Dita“ d.d. Tuzla za 117 uposlenika, „Konjuh“ d.d. Živinice za 284 uposlenika i „Gredelj-Revom“ d.o.o. Dobošnica za 69 uposlenika.

Uvezan radni staž za 5 radnika privrednog društva „Polet“

Kako bi omogućila petoro radnika privrednog društva „Polet“ d.o.o. u stečaju Kladanj, koji su ispunili uslove za penzionisanje, plaćanje obaveza prema Federalnom Zavodu PIO/MIO Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa“ – namjenska sredstva u iznosu od 15.489,20 KM. Potrebna sredstva će biti uplaćena od sredstava planiranih „Programom za sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoć privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH zašto je Vlada danas dala nalog za prenos sredstava.

Pomoć održivom povratku u iznosu od 182.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“. Riječ je o 59 donacija od čega je 25 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona a 34 sa područja Republike Srpske. Radi se o donacijama krava, ovaca, motokultivatora, steonih junica, balirke za sijeno, traktorske prikolice, opreme za bravarsku radionicu i foto studio za koje će resorno ministarstvo sa korisnicima potpisati ugovoresa tačno definisanim pravima i obavezama.  Na prethodno raspisani Javni poziv za prikupljanje prijava prijavio se ukupno 471 povratnik

Novogodišnji paketići za djecu u ustanovama socijalne i dječije zaštite

Zbog nastupajućih novogodišnjih praznika se ukazala potreba da se nabave i podijele novogodišnji paketići djeci korisnicima usluga ustanova i organizacija socijalne i dječije zaštite koja su bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, djeci sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju i djeci na liječenju u zdravstvenim ustanovama. Iz tog je razloga Vlada donijela Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 5.100,00 KM Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za nabavku dječijih paketića, djeci korisnicima usluga ustanova i organizacija socijalne i dječije zaštite koja su bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, djeci sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju i djeci na liječenju u zdravstvenim ustanovama.

Ostale odluke

Vlada TK također je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije

„Tekuća rezerva” u iznosu od 5.000,00 KM Ministarstvu razvoja i poduzetništva na ime usluga korištenja web orjentisane baze podataka svih registrovanih privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini sa podacima o poslovanju u 2015. godini.

Odobrena su i novčana sredstva u iznosu od 4.333,42 KM Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva na ime plaćanja sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, a zbog prijave potraživanja Vlade Tuzlanskog kantona u iznos 433.341,90 KM stečajnom sudu, a od strane stečajnog dužnika Fabrika obuće „Aida“ d.d Tuzla .

Vlada je odobrila iznos od 2.000,00 KM Planinarskom sportskom društvu “Gradina” Gradačac za izgradnju planinarskog doma.

Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 1.414,30 KM JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za ugradnju i stavljanje u funkciju video nadzora (donirana oprema).

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ u iznosu od 3.000,00 KM Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona za nabavku kompjuterske opreme.

Vlada Tuzlanskog Kantona donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korištenja i održavanja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva u kantonalnim organima.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o realizaciji prikupljenih sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za nabavku putničkog motornog vozila za funkcionisanje odjeljenja Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja koje vrši nadzor nad stanicama tehničkog pregleda, a po Programu o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava u iznosu od 430.700,97 KM Javnom preduzeću “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za finansiranje rada čuvarske službe za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj u ime državnog kapitala, do imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana. O konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj odlučit će Skupština dioničkog društva, u skladu sa zakonom.

Vlada je također utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje

predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča” dd Tuzla, u ime državnog kapitala, do imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara