„Utopljavanje“ škola sredstvima iz evropskih fondova

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona će, u saradnji sa Centrom za razvoj i podršku (CRP) Tuzla pripremiti dokumentaciju i aplicirati za sredstva iz međunarodnog fonda INTERREG namijenjenog projektima regionalne saradnje. Cilj je realizacija projekta povećanja energijske efikasnosti u nekoliko škola na području Tuzlanskog kantona. Radi se o nastavku aktivnosti koje je iniciralo Ministarstvo razvoja i poduzetništva i Vlada Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

„Cilj današnjeg radnog sastanka bio je da pokušamo kroz zajedničku aplikaciju iz ovog fonda obezbijediti sredstva za utopljavanje škola na području našeg kantona. Također želimo izvršiti i određenu edukaciju djece i poduzetnika sa područja Tuzlanskog kantona, te podići ukupnu svijest naših građana o neophodnosti zaštite životne sredine i energijskoj efikasnosti“, rekao je ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić.

Kada je u pitanju izrada projektne dokumentacije CRP će biti nosilac tih aktivnosti. S druge strane Vlada je na sebe preuzela obavezu da, obzirom da se radi o projektu sufinansiranja, osigura neophodnih 15% od ukupne vrijednosti projekta.

„Maksimalan iznos sredstava koji mogu biti odobreni po projektu je 2 miliona eura, a obzirom da bi taj dio dijelili mi i naši partneri u projektu iz Hrvatske, očekujem da Tuzlanski kanton dobije nešto više od 1,5 miliona KM“, istakao je ministar Hodžić.

„Centar za razvoj i podršku, nakon saradnje na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, nastavlja uspješnu saradnju sa kantonalnom Vladom. Na inicijativu Ministarstva razvoja i poduzetništva CRP preuzima ulogu vodećeg partnera u projektu za koji se nadamo da ćemo realizovati u programu INTERREG. U tom smislu CRP će provesti sve aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije, izvođenju radova, edukacijama koje su planirane, izvještavanje prema Evropskoj komisiji i td.“, rekao je projekt menadžer Edin Zahirović.

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić dao je podršku ovom projektu i obećao svu potrebnu podršku Vlade i resornih ministarstava u realizaciji neophodnih aktivnosti.

aktuelno.ba – odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara