Strane investicije zaobilaze BiH u širokom luku

Menprom

Perspektive i potencijali za privlačenje novih i razvoj postojećih stranih investicija, te problemi i poteškoće s kojima se strani investitori u Bosni i Hercegovini susreću bile su teme današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bahrije Umihanića sa predstavnicima Vijeća stranih investicija, predstavnicima stranih investitora, USAID-a i Grada Tuzle.

Reha Centar

Kako je istaknuto Vijeće je slične sastanke imalo i u drugim kantonima i zajednički problem u poslovanju postojećim, ali i budućim investitorima predstavljaju administrativne barijere, ishodovanje potrebnih dozvola, politička i pravna nesigurnost, podijeljenost nadležnosti između različitih nivoa vlasti, ali i poreski zakoni koji sužavaju prostor za razvoj poslovanja.

„Zadovoljstvo nam je čuti da je ova Vlada uradila Strategiju razvoja, Registar administrativnih procedura i Vodič za strane investitore, te preuzela preporuke iz Bijele knjige 2012-2013. koja je još uvijek aktuelna i koja je naš najatraktivniji pisani produkt. Preporuke koje smo u Knjizi naveli dalje mogu biti uzete kao vodilje u reformskim procesima za ovu ali i vlade koje dolaze“ izjavila je izvršna direktorica Vijeća stranih investitora Bojana Škrobić Omerović.

Predstavnici stranih investitora, Xela BH i Sode Sisecam su iskoristili priliku da pohvale rad, angažman i podršku Vlade Tuzlanskog kantona stranim investitorima, ali i iznesu neke najveće probleme koji ih muče.

„Obzirom da se većina tih problema odnosi i mora rješavati na federalnom i državnom nivou vlasti, sigurni smo da će Vlada Tuzlanskog kantona u komunikaciji sa drugim nivoima vlasti učiniti ono što može da se određene stvari promijene“, riječi su direktora kompanije Xella BH Emira Kadrića.

Bojana Škrobić Omerović.

U narednom periodu i gradska uprava Grada Tuzle je zacrtala veliki zaokret u radu i veliku posvećenost privrednicima i investitorima.

„Imenovali smo konkretne osobe koje će zadužene za podršku i pomoć investitorima, nastojat ćemo evidentirati i u što kraćem roku riješiti sve probleme. Tokom naših nedavnih posjeta investitorima vidjeli smo da postoji i dosta zakonskih propisa koji bi trebali da se izmjene na federalnom nivou kako bi mogli našim investitorima omogućiti malo bolje uslove za rad i tu ćemo nastojati da uradimo što je u našoj moći“, istakao je šef Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Grada Tuzle Vedran Lakić, te dodao da je Grad Tuzla u Budžetu za narednu godinu predvidio značajna sredstva za osnivanje poslovne zone, kao otvaranje prostora i značajan poticaj za investiranje i razvoj biznisa.

U Tuzlanskom kantonu još uvijek imamo vidne posljedice loše privatizacije, stalne proteste radnika, što u velikoj mjeri onemogućava dolazak stranih investicija.

„Iskreno se nadam da će ovi otežavajući faktori uskoro nestati i da ćemo imati povoljniju situaciju naglasio je premijer Umihanić, te zaključio da je Vlada Tuzlanskog kantona učinila naksimum napora na promjeni zakonskih propisa koji su u nadležnosti Kantona. „Također smo uputili veliki broj inicijativa i prijedloga za izmjene propisa na federalnom nivou. Brojne prepreke koje smo akceptirali na zajedničkim sastancima sa  Gradonačelnikom i općinskim načelnicima su otklonjene, a one koje su još aktualne bit će zabilježene i prezentirane budućem sazivu Vlade koji će nadam se nastaviti da radi na njihovom otklanjanju.“

Komentari

Komentara