ILO: Obavještenje o javnim pozivima za osposobljavanje – pekar i konobar keteringa

Spread the love
Rental Travel

Grad Tuzla, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Tuzla, na službenoj web stranici: www.grad.tuzla.ba, objavio je:

Reha Centar

– ponovni Javni poziv za učešće u Programu osposobljavanja nezaposlenih osoba iz Tuzle za obavljanje jednostavnih poslova – pekar i

– ponovni Javni poziv za učešće u Programu osposobljavanja nezaposlenih osoba iz Tuzle za obavljanje jednostavnih poslova – konobar keteringa.

Javni pozivi se realizuju u okviru Projekta „Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla“.

         Projekat „Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla“, podržan je u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje- faza II (LEP II), koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).

Javni pozivi namijenjeni su nezaposlenim osobama sa prebivalištem na području grada Tuzle, koje se vode na evidenciji nezaposlenih osoba kod Biroa za zapošljavanje Tuzla, a koje žele da steknu znanja i sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova pekara ili konobara keteringa, za kojim postoji potreba na tržištu rada u gradu Tuzli.

Javni pozivi otvoreni su za prijavu do 15. maja 2024.  godine.

Prednost kod odabira prijavljenih kandidata u okviru ovih Javnih poziva imaju osobe koje su na dan prijave mlađe od 35 godina, te žene, a u slučaju većeg broja zainteresiranih učesnika rangiranje kandidata će se izvršiti prema datumu i vremenu prijavljivanja na Javne pozive.

Više informacija o ovim Javnim pozivima nalazi se u tekstu Javnih poziva sa Prijavnim obrascima koji se mogu preuzeti na linku:

ILO-ponovni Javni poziv za učešće u programu osposobljavanja za jednostavne poslove-pekar (Datum objave: 30.04.2024.)

Dodatne informacije o ovim Javnim pozivima mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/37-380.

GRAD TUZLA

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara