Fabrika obuće Aida Tuzla ostaje i dalje na infuziji Vlade TK

Menprom

Na sastanku, održanom u poslijepodnevnim satima, predstavnika Sindikata Fabrike obuće Aida, kojem su u ime Vlade Tuzlanskog kantona prisustvovali ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar unutrašnjih poslova Midhat Dobrnjić, ministar poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Samid Šarac i ministar zdravstva Alen Kamerić, dogovoreno je da Sindikat usaglasi i Vladi Tuzlanskog kantona uputi zvaničan zahtjev za socijalnu pomoć.

Reha Centar

Vlada će ovaj zahtjev razmotriti i učiniti maksimum napora da u skladu sa mogućnostima pomogne radnicima ovog privrednog društva.
Sastanak, koji je organizovao predsjednik Skupštine TK Slađan Ilić, između predstavnika Vlade TK, Uprave Aida-e i Sindikata se trebao održati u jutarnjim satima, ali se predstavnici radnika nisu odazvali ovom pozivu. Tom prilikom direktor Aida-e Bahrudin Bašić je informisao Premijera o zahtjevima radnika i neophodnom pomoći ovom privrednom društvu. Dogovoreno je da Direktor sa predstavnicima Sindikata artikuliše konkretne zahtjeve, razmotri ih sa članovima Upravnog odbora Aida-e, te nakon usaglašavanja dostavi resornom ministarstvu na dalje postupanje.
U međuvremenu radnici su i dalje pred zgradom gdje je smještena Vlada TK insistirali na ispunjenju svojih zahtjeva u čijem fokusu je bila jednokratna pomoć od po 300 KM po radniku.
Nakon pritisaka i prijetnji da će blokirati glavne gradske saobraćajnice ministri su u popodnevnim satima održali sastanak sa predstavnicima Sindiakta i, između ostalog, informisali ih da je sa upravom Fortune dogovoreno da u narednim danima, nakon što pristigne pošiljka materijala iz Italije, ova gračanička fabrika ustupi dio svog posla i time obezbijedi posao za sva tri pogona Aida-e.
Također, bilo je govora i o mogućnostima koje pruža Zakon o finansijskoj konsolidaciji, te da uzimajući u obzir odredbe ovog zakona nije vrijeme za stečaj u Aidi. Dogovoreno je da Uprava ove fabrike obuće pripremi svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje prijave po ovom Zakonu, a resorna ministarstva će im pružiti svu potrebnu pomoć, kako bi se aplikacija mogla predati do zakonom predviđenog roka.
Kada je u pitanju zahtjev radnika za obezbjeđivanje uslova za penzionisanje određenog broja radnika, dogovoreno je da Aida, zajedno sa drugim preduzećima koja imaju sličnih problema u narednom periodu aplicira na Program Vlade Tuzlanskog kantona koji tretira ovu problematiku.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK –  AKTUELNO.BA

 

Komentari

Komentara