Zahtjev za povlačenje iz procedure Prijedloga Zakona o roditelju njegovatelju u Federaciji BiH

FINRA PROMO

Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom iz Tuzlanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Kantona Sarajevo u skladu sa dogovorima i razmjenom mišljenja o Prijedlogu Zakona o roditelju njegovatelju u FBIH, izrazile su nezadovoljstvo ovim Prijedlogom Zakona, te sačinile zahtjev za njegovo povlačenje iz procedure namijenjen zastupnicima Parlamenta FBiH, premijeru FBiH i ministarstvu rada i socijalne politike FBiH.

FINRA PROMO

Obzirom na ionako težak položaj osoba s invaliditetom i značaj oblasti koju Zakon reguliše, te na pogubne posljedice trenutno predloženih rješenja za osobe sa invaliditetom i njihove porodice, koalicije organizacija osoba s invaliditetom koje čine trideset organizacija osoba s invaliditetom, jednoglasno su se složile da je ovaj Prijedlog Zakona veoma nepovoljan i diskriminatoran za osobe s invaliditetom, te da je potrebno hitno reagovati. Zakon je na dnevnom redu Zastupničkog doma Parlamenta FBIH na sjednici zakazanoj za 27. juli.

Razmatrajući odredbe Prijedloga Zakona o roditelju njegovatelju u Federaciji Bosne i Hercegovine koalicije organizacija osoba sa invaliditetom iz Tuzlanskog, Hercegovačko-Neretvanskog i Kantona Sarajevo su zaključile sljedeće:

  • Da je Prijedlog Zakona u suprotnosti sa odredbama UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2010. godine;
  • Da je skraćeni postupak za usvajanje ovako važnog zakona neprihvatljiv jer se radi o Zakonu koji presudno utiče na status i položaj osoba s invaliditetom i njihovih porodica.

Obrazloženje:

Upoređujući Prijedlog Zakona sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i drugim relevantnim dokumentima, a uzimajući u obzir iskustva iz zemalja u kojima je ovo pitanje regulisano, smatramo:

  • Da se Prijedlogom Zakona uskraćuju različiti drugi vidovi podrške potrebni za nesmetano funkcionisanje, razvoj ili prevenciju invaliditeta;
  • Da se dodjelom statusa roditelja njegovatelja, predloženim ovim Zakonom, onemogućava ispunjavanje drugih uloga porodice;
  • Da se Prijedlogom Zakona ograničava pravo na obrazovanje osoba s invaliditetom, čime se krši član 24 Konvencije;
  • Da se osobama sa invaliditetom onemogućava kontrola i donošenje odluka vezanih za zadovoljavanje njihovih različitih potreba, član 19 Konvencije;
  • Da su odredbe Prijedloga Zakona u suprotnosti sa odredbama drugih zakona u BiH, a posebno sa Zakonom o zabrani diskriminacije;
  • Da zbog značaja pitanja koja se Zakonom regulišu treba osigurati široku javnu raspravu, a da ista nije omogućena organizacijama osoba sa invaliditetom i drugim zainteresovanim stranama, čime se krše odredbe UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom a naročito član 4 Konvencije;
  • Da se amandmanima koje je utvrdila Vlada Federacije BiH, što podrazumijeva oduzimanje poslovne sposobnosti s ciljem imenovanja staratelja, produbljuje  diskriminacija i direktno se krši član 12 Konvencije.

Prijedlog Zakona u suštini nije inkluzivan, iako se svi, bar verbalno, zalažemo za stvaranje inkluzivnog društva i uključivanje osoba s invaliditetom u sve društvene tokove.

Zbog svega navedenog, ali i niza drugih razloga, vjerujemo da će zastupnici u Parlamentu FBiH, Vlada i nadležno Ministarstvo, imati razumijevanja i sukladno našem zahtjevu, Prijedlog Zakona o roditelju njegovatelju u FBiH, povući iz daljnje parlamentarne procedure.

Spremni smo da u izradi novog teksta Zakona damo svoj doprinos i zajedno nađemo najbolja moguća rješenja, koja će omogućiti osobama s invaliditetom i njihovim porodicama dostojanstven život, a istovremeno neće nerazumno opteretiti budžete institucija vlasti u BiH.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo

Koalicija organizacija  osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona

Koalicija organizacija Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači“

aktuelno.ba / foto ilustracija

 

Komentari

Komentara