Vlada TK: Privremeno rješenje do zaključenja ugovora sa Federalnom vladom

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla u skladu sa današnjom Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona. U odluci Skupštine stoji da se daje ovlaštenje Vladi Tuzlanskog kantona da, na prijedlog Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, a u vezi sa
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, uz primjenu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine privremeno imenuje Upravni odbor JZU UKC Tuzla, do konačnog dogovora sa Federacijom Bosne i Hercegovine u vezi suosnivačkih prava, a najduže tri mjeseca.

Reha Centar

Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, kao jedinog upisanog osnivača JZU UKC Tuzla, podržani su stavovi Vlade TK te utvrđeno da zakondavni organ Tuzlanskog kantona ne prihvata nezakonite akte Vlade Federacije BiH o razrješenju i privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU UKC Tuzla. Skupština Tuzlanskog kantona pozvala je Vladu Federacije BiH da se hitno započnu razgovori o iznalaženju pravno utemeljenih rješenja po pitanju rada i egzistiranja JZU UKC Tuzla, kao univerzitetske kantonalne bolnice, kao i zaključenja Ugovora o međusobnom regulisanju osnivačkih prava, obaveza i odgovornosti, što je u obostranom interesu, u interesu građana Bosne i Hercegovine, a posebno građana TK. Prema Zaključku Skupštine TK, neophodno je da Vlada Tuzlanskog kantona hitno, na prijedlog Ministarstva zdravstva TK, privremeno imenuje Upravni odbor JZU UKC Tuzla, uz shodnu primjenu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine a u cilju obezbjeđenja društvene brige za zdravlje stanovništva, kao i zaštite imovine i interesa i građana Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara