Sagledavanje potreba OŠ „Bašigovci“
Permalink

Sagledavanje potreba OŠ „Bašigovci“

Povodom rekonstrukcije objekta centralne škole „Bašigovci“ danas su ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i poslanik u Skupštini TK Šekib Umihanić posjetili ovu obrazovnu instituciju na…

Continue Reading →

TK: Zaštita djece u vanrednim situacijama
Permalink

TK: Zaštita djece u vanrednim situacijama

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona prisustvovali su konferenciji pod nazivom „Standardne operativne procedure za zaštitu djece u vanrednim situacijama “ (SOP) koja je…

Continue Reading →

Izdato rješenje za izgradnju pristupnog puta za Regionalnu sanitarnu deponiju „EKO-SEP“ Živinice
Permalink

Izdato rješenje za izgradnju pristupnog puta za Regionalnu sanitarnu deponiju „EKO-SEP“ Živinice

Povodom izdavanja Rješenja o odobrenju za izgradnju pristupnog puta prema Regionalnoj sanitarnoj deponiji “EKO-SEP” Živinice ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić sastala se sa…

Continue Reading →

Podrška Vlade TK informatizaciji zdravstvenog sistema
Permalink

Podrška Vlade TK informatizaciji zdravstvenog sistema

Sporazum za provođenje postupka zajedničke nabavke računarske opreme u procesu implementacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona danas su u Vladi Tuzlanskog kantona potpisali ministrica zdravstva…

Continue Reading →

Ostale odluke i kadrovska pitanja sa danas održane vanredne sjednice Vlade TK
Permalink

Ostale odluke i kadrovska pitanja sa danas održane vanredne sjednice Vlade TK

Vlada je danas odobrila po 219 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova ishrane i smještaja (2 obroka) studenata sa područja Tuzlanskog kantona koji tokom akademske godine…

Continue Reading →

300.000 KM za manifestacije kulture i projekte izdavačke djelatnosti u TK
Permalink

300.000 KM za manifestacije kulture i projekte izdavačke djelatnosti u TK

Vlada  TK je danas dala saglasnost na Odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija…

Continue Reading →

Ministarstvo privrede TK: Obaveza usklađivanja poslovanja za obrtnike
Permalink

Ministarstvo privrede TK: Obaveza usklađivanja poslovanja za obrtnike

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava obrtnike sa područja Tuzlanskog kantona da, u skladu sa važećim Zakonom o obrtu FBiH koji je stupio na snagu 30. septembra 2021. godine,…

Continue Reading →

Isplata jednokratne novčane pomoći korisnicima boračko-invalidske zaštite
Permalink

Isplata jednokratne novčane pomoći korisnicima boračko-invalidske zaštite

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 21.09.2022. godine (srijeda) izvršiti isplatu jednokratne novčane pomoći u ukupnom iznosu od 424.800,00 KM licima – korisnicima boračko-invalidske…

Continue Reading →

Održana 28. redovna sjednica Vlade TK: Prihvaćen Plan energijske efikasnosti na području TK 2022-2024.
Permalink

Održana 28. redovna sjednica Vlade TK: Prihvaćen Plan energijske efikasnosti na području TK 2022-2024.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Plan energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godina. Ovaj dokument urađen je u skladu sa Federalnim akcionim planom…

Continue Reading →

Održana 24. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona
Permalink

Održana 24. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona se upoznala sa Informacijom Radnog tima Vlade TK, o pokušaju nastavka razgovora sa predstavnicima sindikata zaposlenih u oblasti zdravstva na…

Continue Reading →