Vlada TK u Teočaku i Čeliću
Permalink

Vlada TK u Teočaku i Čeliću

Današnjim radnim sastancima u općinama Teočak i Čelić Vlada Tuzlanskog kantona danas je započela ciklus posjeta i radnih sastanaka u jedinicama lokalne samouprave u našem kantonu. Cilj ove…

Continue Reading →

Objavljen javni poziv za grant sredstva «Podrška razvoju Kantona» za 2019.g
Permalink

Objavljen javni poziv za grant sredstva «Podrška razvoju Kantona» za 2019.g

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je danas javni poziv za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2019. godinu. Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir…

Continue Reading →

Zakon o plaćama u TK jedan od prioriteta
Permalink

Zakon o plaćama u TK jedan od prioriteta

Donošenje zakona o plaćama državnih službenika i namještenika u Tuzlanskom kantonu bila je glavna tema jučerašnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića sa predstavnicima Sindikata organa uprave i…

Continue Reading →

Vlada TK: Otvoren socijalni dijalog
Permalink

Vlada TK: Otvoren socijalni dijalog

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Denijalom Tulumovićem, otvorila je danas socijalni dijalog sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata BiH Kantonalnim odborom Tuzlanskog kantona i Sindikatom Ministarstva unutrašnjih poslova…

Continue Reading →

Vlada TK izrazila zabrinutost odlukama donesenim na sjednici Skupštine GIKIL-a
Permalink

Vlada TK izrazila zabrinutost odlukama donesenim na sjednici Skupštine GIKIL-a

Jučerašnjim zaključkom Vlada je izrazila zabrinutost u vezi sa sjednicom Skupštine privrednog društva GIKIL d.o.o. Lukavac odlukama koje su donesene na toj Skupštini, obzirom da na osnovu pribavljane…

Continue Reading →

Pomoć studentima iz Palestine
Permalink

Pomoć studentima iz Palestine

Na jučer održanoj sjednici Vlade TK  data je saglasnost za upis četiri studenta iz Palestine na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini. Ovi studenti su…

Continue Reading →

Tuzlanski kanton lider u provedbi strateških aktivnosti
Permalink

Tuzlanski kanton lider u provedbi strateških aktivnosti

Vlada je prihvatila Izvještaj o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.- 2020. godina za 2018. godinu. Izvještaj je dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju…

Continue Reading →

Više od 125.000 KM za projekte održivog povratka
Permalink

Više od 125.000 KM za projekte održivog povratka

S ciljem realizacije Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu „Podrška povratku prognanih osoba“ Vlada je danas dala saglasnosti…

Continue Reading →

U proteklih 10 godina Tuzlanski kanton bilježi negativan priraštaj
Permalink

U proteklih 10 godina Tuzlanski kanton bilježi negativan priraštaj

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018. godini. Kako se u Analizi navodi kretanje vitalnih demografskih parametara u…

Continue Reading →

Spremnost IOM-a za podršku u rješavanju migrantske krize
Permalink

Spremnost IOM-a za podršku u rješavanju migrantske krize

Približavanje zimskog perioda i neophodnost kvalitetnijeg tretmana i zbrinjavanja migranata koji prolaze kroz Tuzlanski kanton bila je tema današnjeg sastanka šefa Međunarodne organizacije za migracije (International organization for…

Continue Reading →