Vlada TK donijela Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

U Odluci od 29.10.2015. godine mijenja se Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati  i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nakon stupanja na snagu Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona uočeno je na Pozitivnoj A listi nekoliko grešaka tehničke prirode koje trebalo ispraviti odnosno izmijeniti tabelarni pregled.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se narednog dana od dana donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Foto: Arhiv

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara