Održana 12. vanredna sjednica Vlade TK

Menprom

Vlada predložila transparentnije zapošljavanje u državnoj službi

Reha Centar

Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Obaveza rukovodioca da primi najuspješnijeg kandidata sa liste uspješnih kandidata je najzvučniji dio danas predloženih izmjena. Ovim se eliminira diskreciono pravo rukovodioca organa državne službe da izabere bilo kojeg kandidata sa liste uspješnih kandidata. Također se predviđa da rukovodilac organa državne službe može donijeti odluku o poništavanju javnog konkursa do momenta održavanja pismenog dijela stručnog ispita, što je kvalitetnije rješenje u odnosu na postojeće, prema kojem je rukovodiocu organa ostavljana mogućnost da odluku o poništenju javnog konkursa donese do donošenja rješenja o postavljenju, odnosno nakon objavljene liste uspješnih kandidata.

Izmjenama i dopunama su predviđene još neke korekcije postojećeg zakona, a koje se odnose na prava na godišnji odmor državnih službenika, kao i neke druge detalje radno – pravnih postupaka u oblasti državne službe.

Ostale odluke

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada usvojila Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona kojom će se postojeće mjere, koje su važile tokom proteklih 7 dana, primjenjivati i od 23. do 30. aprila 2021. godine.

 Također, Vlada je danas prihvatila i Informaciju o aktualnoj epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala i saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ dioničko društvo Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova iz Zakona o šumama za period januar – septembar 2021. godine. Vrijednost sporazuma iznosi do 1.617.096,63 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara