Tuzlaci od danas imaju mogućnost stalne kontrole kvaliteta zraka.

Spread the love
Menprom

Građani Tuzle i putnici namjernici od danas u Tuzli imaju mogućnost stalne kontrole kvaliteta zraka. Naime, na lokalitetu Skver, pušten je u rad displej na kome se prikazuju aktualni meteorološki i podaci o kvalitetu zraka mjerenog na ovoj mjernoj lokaciji, kao što su brzina vjetra, vlažnost i temperatura zraka, atmosferski pritisak, te podaci o sumpornom i azotnom dioksidu, ugljen monoksidu, prizemnom ozonu i čvrstim česticama.

Reha Centar

„Displej koji smo danas pustili u rad, a namjenjen je kontroli osnovnih parametara aero zagađenja prvi je u Tuzli nakon dugog niza godina. Mjerne stanice za mjerenje aero zagađenja u funkciji su već 11 godina, a evo od danas će se građani sami moći uvjeriti kakav zrak udišu“ rekao je prilikom puštanja displeja u rad ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin.

Podaci na ekranu se ažuriraju svakog sata, a za sve one koji nisu eksperti u ovoj oblasti, a zanima ih kakav zrak dišu, osim prikaza brojčanih vrijednosti, u zavisnosti od kvalitete određenog parametra napravljena je i razlika u bojama prikaza. Tako su vrijednosti ispod graničnih prikazane zelenom bojom, vrijednosti iznad graničnih ali u okviru tolerantnih vrijednosti prekoračenja su prikazane žutom, a vrijednosti iznad tolerancije su prikazane crvenom bojom.

„Ovaj displej je početak. Ovo je prvi displej i očekujemo da će uskoro, nakon što premjestimo određene mjerne stanice, biti postavljeni i drugi displeji, odnosno da ćemo vrijednosti sa ovih dipleja prikazivati na nekim drugim displejima u gradu, a već u narednim danima bit će puštena u funkciju i web stranica Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK gdje ćemo objavljivati satne vrijednosti sa svih mjernih lokacija“ istakao je ministar Karadžin.

U Tuzli se kvaliteta zraka mjeri na Skveru, kod Bosanskog kulturnog centra i u naselju Bukinje. Mjerna stanica iz Bektića će u narednom periodu biti premještena u Lukavac, a mjerna stanica koja je stacionirana na Ceriku će biti premještena u Živinice, čime će kvalitetnije biti pokriveni ova područja koja su najzagađenija radom Termoelektrane.

 

 

_________________________________

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara