Sufinansiranja volontera radi osposobljavanja za samostalan rad

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija, način bodovanja i sufinansiranja volontera radi osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove i ustanovama kulture. Ovom odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji, način bodovanja i sufinansiranja volontera radi osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volontcrski rad) u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove i ustanovama kulture. Sufinansiranje volontera vršit će se u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Sufinansirat će se 29 volontera od toga 23 volontera nastavničkog smjera u ustanovama obrazovanja i  jedan glumac, tri diplomirana pravnika i dva diplomirana ekonimista volontera u ustanovama kulture.

Reha Centar

Skladno pripisanim kriterijima prilikom bodovanja kandidatima će se uzimati u obzir čekanje na posao, prosjek ocjena tokom studija, dužina studiranja i pripadnost populaciji iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara