Streljački klubova invalida u F BiH nezadovoljni radom federalnog Saveza traže hitno održavanje Skupštine

Rental Travel

Predstavnici osam streljačkih klubova koji okupljaju invalidne osobe sa područja F BiH jednoglasno su na sastanku održanom u Kladnju u utorak (29.9.2015.god.) zatražili hitno održavanje izvještajno-izborne Skupštine Streljačkog saveza invalida F BiH.

Reha Centar

Svojim aktivnostima, postignutim rezultatima ali i zbog činjenice da je broj članova u stalnom porastu klubovi su prerasli Savez koji već duži niz godina ne funkcionira i ne radi u interesu, ni klubova ni streljačkog invalidskog sporta. Savez je postao, kazano je na sastanku  jedna od najvećih, tačnije najveća prepreka daljnjem napretku ovog sporta.

STRELJAČKI KLUBOVI f bIh

U diskusiji na sastanku iznesene su brojne zamjerke na rad, tačnije na nerad Saveza, samovolju ali i na problem same registracije Saveza što je prepreka da bi ostvarili pravo na finansijsku podršku na federalnoj odnosno državnoj razini. Inače Skupština Saveza kojoj je istekao mandat trebala se održati još u martu ove godine ali upravo zbog nezainteresiranosti, ili nečeg drugog nije održana do danas. Interes klubova nije konfrontacije nego da Savez profunkcionira na kvalitetan način kako bi se ovaj sport dalje razvijao, povećavao broj članova ali i da BiH ponovo dobije svog predstavnika na Paraolimpijadi za što postoje sasvim realne pretpostavke, istaknuto je u Kladnju.

STRELJAČKI KLUBOVI f bIh

Ovjeren od strane klubova Zahtjev je proslijeđen prvim ljudima Saveza a u slučaju da se Skupština ne zakaže i održi u razumnom roku predstavnici klubova najavili su za novembar novi sastanak na kojem će donijeti odluku o narednim aktivnostima.

Inače jedan od zanimljvosti iz ovog Saveza jeste i pokrenuta federalna premijer liga koja se održava od 2012. godine. Uz odobrenje Saveza Ligu su pokrenuli i provode je sami klubovi kojima je već na početku iz Saveza naglašeno da ne mogu očekivati nikakvu finansijsku podršku, pa čak ni kada je riječ o izradi diploma i medalja za pobjednike. Kako bi Ligu podigli na još viši nivo predstavnici klubova su donijeli odluku da se primjenjuju propozicije izrađene za državno prvenstvo i KUP a koje su usklađene sa međunarodnim propozicijama. Osim toga donesena je odluka o formiranju Takmičarske komisije za narednu godinu koja će biti povećana sa 3 na 5 članova, tri člana Ismet Džananović, Izudin Hasanović i Vahid Gačić izabrani su u Kladnju dok su dva mjesta ostavljena za klubove sa područja sa većinskim hrvatskim narodom a što je, kako je kazano na sastanku prvi korak da bi Savez profunkcionirao u punom obimu.

Naredno druženje predstavnika streljačkih klubova sa područja F BiH zakazano je za nedelju 4. oktobra na turniru koji organizira SIK „Tuzla“ u povodu Dana oslobođenja Grada Tuzle a koje se ujedno boduje za Federalnu Premijer ligu i Kantonalnu ligu TK.

Milenko Čajić

aktuelno.ba

Komentari

Komentara