Predstavnici Gradskog odbor BPS Sefer Halilović Tuzla boravili u posjeti djeci Udruženja Urodiol

Spread the love
Rental Travel

Sutra počinje  „Dječija nedjelja“, koju  karakterišu brojne aktivnosti namijenjene djeci i mladima. Obilježavanje „Dječije nedjelje“ ima za cilj promociju prava djeteta, unapređenje društvene brige o djeci i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite.

Reha Centar

Gradski odbor Bosanskohercegovačke patriotske stranke Sefer Halilović Tuzla posjetio je Udruženje roditelja onesposobljene djece Urodiol. Tokom posjete vođeni su razgovori u toku kojih je predsjednica Udruženja, Nermina Čorhodžić ukazala na potrebe i status djece i osoba sa posebnim potrebama, od kojih je najveći broj onih koji imaju kombinovane smetnje. Prema njenim riječima Udruženje se susreće sa teškom socioekonomskom situacijom i nemogućnošću da na adekvantan način zadovolje svoje potrebe.

“Korisnici Udruženja su osobe i djeca s raznim vrstama teškoća i onesposobljenja, kao što su mentalne, tjelesne, slušne, govorne, psihičke teškoće kao i kombinovane smetnje. Urodiol TK je jedino mjesto gdje korisnici dolaze da bi izašli iz svojih kuća, družili se i nešto novo naučili. Mi još uvijek imamo djecu u stanju socijalne potrebe, imamo sistem dječije zaštite koji funkcioniše sa malim finansijskim sredstvima, a potrebe svakodnevno rastu. Skupština TK je usvojila projekat pravo na prevoz, ali on nikad nije realizovan za osobe starije od 27 godina iako je njihov mentalni uzrast na nivou djeteta od 5 do 7 godina. Nismo dobili saglasnost za uvećanje dječijeg dodatka, a pravo na tuđu njegu imaju samo korisnici koji imaju 90 i 100% invalidnosti. Lokalna zajednica i društvo moraju pokazati veći interes za našu djecu, kao i za odrasle osobe koje imaju poteškoće u razvoju”, istakla je predsjednica Udruženja Urodiol.

Predstavnici Bosanskohercegovačke patriotske stranke Sefer Halilović za korisnike ovog Udruženja organizovali su radionicu za djecu pod nazivom “Imam pravo biti zdrav”. Nakon održane radionice djeci je uručen i određeni broj knjiga koji će im poslužiti u daljnjem radu i vođenju određenih radionica.

“Svatko se od nas po nečemu razlikuje od nekog drugog, ali upravo te razlike nas čine jedinstvenim. Ovo je posebna kategorija društva, ova djeca su posebna i njima treba posebna ljubav. Svako od nas može učiniti mali napor i pokušati doprinijeti ljepšoj svakodnevnici ove djece. Ulaskom u Gradsko vijeće Tuzla, Bosanskohercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović planira se zalagati za bolji odnos lokalne zajednice prema ovoj kategoriji društva”, istakla je Ersija Aščerić Mujedinović, nosilac liste za Gradsko vijeće ispred BPS Sefer Halilović Tuzla.

Press BPS-a

Komentari

Komentara