Vlada TK: 13,6 miliona KM za finansiranje prava boračkih kategorija

Spread the love
Menprom

Vlada je danas utvrdila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko –  invalidske zaštite u 2020. godini. Ovim Programom vrši se raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, za prava utvrđena kantonalnim i federalnim propisima kojima se regulišu prava boračke populacije. Ukupno predviđena sredstva za finansiranje ovih prava iznose 13,6 miliona KM, od čega se najveći dio, 6 miliona KM odnosi na egzistencijalne novčane naknade nezaposlenim demobilisanim borcima mlađim od 57 godina.

Reha Centar

Ostali dio sredstava je raspoređen za nabavku ortotsko – protetskih pomagala za RVI, banjsko klimatsko liječenje, stambeno zbrinjavanje, stipendiranje učenika i studenata iz reda boračke populacije, beneficije pri upisu na visokoškolske ustanove, finansiranje volonterskog staža za djecu pripadnika boračkih populacija, zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara