Poziv za zainteresovane kandidate za obavljanje volonterskog staža

Menprom

Ministarstvo razvoja i poduzetnistva Tuzlanskog kantona pokreće aktivnosti na formiranju Grupe za razvoj i pripremu projekata kao vid dodatne stručne pomoći za poduzetnike i obrtnike na podrucju Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Pozivamo sve zainteresovane kandidate za obavljanje volonterskog staža, a koji se nalaze na Konačnoj listi Ministarstva za boračka pitanja od 06.08.2015. godine, da se jave u Ministarstvo razvoja i poduzetnistva TK na broj telefona: 035/369-352 ili na adresu Rudarska 65., 75000 Tuzla do četvrtka 08.10.2015. godine.

Za odabrane kandidate bit će organizovana dodatna edukacija o pripremi i realizaciji medunarodnih projekata, a svoj volonterski staž će odraditi u okviru Ministarstva razvoja i poduzetnistva.

aktuelno.ba

           

                                    S poštovanjem,

 

SN

DOSTAVITI:                                                                                     M I N I S T A R

1x Naslovu

1x Evidencija                                                               M. Sc. Nermin Hodžić, dipl. ing. el.

1x a/a

Komentari

Komentara