Potpisan protokol o izmirenju dugovanja

Rental Travel

U cilju poboljšanja poslovanja danas su ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar i direktor Rudnika mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Samir Hadžić zaključili Protokol o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada. Riječ je o reprogramu obaveza Rudnika Đurđevik po osnovu obračunate a nauplaćene koncesione naknade za mrki ugalj u iznosu od 687.000 KM na period od 6 rata.

Reha Centar

Radi se o dugu nastalom iz Ugovora o koncesiji za površinsku i jamsku eksploataciju mrkog uglja na eksploatacionim poljima „Đurđevik“ i „Višća“ u općini Živinice. Budući da se Rudnik „Đurđevik“ nalazi se u veoma teškoj finansijskoj situaciji pokretanje postupka naplate ovog dugovanja putem suda dodatno bi otežalo poslovanje Rudnika i potpuno onemogućilo nabavku osnovnih repromaterijala neophodnih za proces proizvodnje.

Današnjim potpisivanjem Protokola regulisano je da se ovo dugovanje, kao i dug za I kvartal 2019. godine u iznosu od 80.003,80 KM što ukupno iznosi 686.631,50 KM, plati u 6 jednakih mjesečnih rata po 114.438,50 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara