Devastirane rudničke površine iskoristiti za uzgoj brzorastuće biomase

Spread the love
Menprom

Uspostava eksperimentalnih zasada brzorastuće biomase-vrbe na lokacijama rudnika Kreka, Đurđevik i Breza bila je tema današnjeg sastanka predstavnika Sektora za strateški razvoj Elektroprivrede BiH i Vlade Tuzlanskog kantona. Kako je rečeno, upotrebom biomase u termoelektranama smanjila bi se potrošnja uglja, a time i emisije C02, a to bi omogućilo i dalje funkcioniranje i rad pogona termoelektrana u nadolazećem periodu koje predviđa plaćanje nadoknada za emisije C02.

Reha Centar

U saradnji sa američkom kompanijom „E3 International“  Elektroprivreda je već pristupila realizaciji pilot projekta uspostave eksperimentalnih zasada brzorastuće biomase-vrbe na lokacijama rudnika Kreka i Breza na površinama po 1 ha, dok je za 2022.godinu u planu je da se ovi eksperimentalni zasadi prošire na dodatnih 15-30 ha na lokacijama rudnika Kreka, Đurđevik i Breza.

„Smatramo da pravedna tranzicija ugljenih regiona može biti uspješan proces jedino uz zajednički angažman svih sudionika, gdje lokalne i regionalne zajednice i vlade imaju svakako važnu ulogu“, kazali su iz Elektroprivrede.

„Vlada će podržati ovakve inicijatve i biti njihov zagovornik. Tu smo da budemo partneri, sagovornici, posebno iz razloga što se posljedice svih činjenja ili nečinjenja u oblasti rudarstva i energetike direktno reflektiraju na građane Tuzlanskog kantona“, istaknuo je premijer Tuzanskog kantona Kadrija Hodžić, izražavajući zadovoljstvo što su projekti Elektroprivrede u suglasju sa intencijama Kantonalne vlade da poveća stopu ekološke prihvatljivosti poslovanja svih privrednih subjekata, a posebno onih koji su inače u kategoriji velikih zagađivača.

Podsjećamo, Bosna i Hercegovina se obavezala na proces dekarbonizacije kroz obaveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici, Pariški protokol o klimi, te nedavnim potpisom deklaracije Balkan Green Deal. U kontekstu aktuelnog procesa dekarbonizacije energetskog sektora, kao i energetske tranzicije ugljenih regiona, svaka aktivnost na rudnicima koja vodi ka dekarbonizaciji, diverzifikaciji poslova kao i prenamjeni zemljišta, može doprinijeti održivim rješenjima i u konačnici, pravednijoj tranziciji. Dosadašnji proces rekultivacije na degradiranim površinama rudnika koji su u sastavu Koncerna EPBiH, uglavnom se odvijao kroz poljoprivredne aktivnosti ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo, povrtlarstvo, ribarstvo i dr., ali potpuno i funkcionalno iskorištenje degradiranih površina u rudnicima zahtijeva intenzivna istraživanja u cilju pronalaženja optimalnih rješenja, rečeno je danas.

U ime Vlade TK, uz premijera Hodžića, današnjoj prezentaciji su prisustvovali ministar privrede Mevludin Hodžić, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vahidin Smajlović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Esad Džidić i ministar finansija Vedran Lakić, te savjetnik premijera TK Muzafer Brigić. Projekat su, u ime Elektroprivrede BiH, prezentirali rukovodilac sektora za strateški razvoj Anes Kazagić, vodeći stručni saradnik za razvoj rudnika Nevad Ikanović i rukovodilac službe rudarskih mjerenja Izet Čičkušić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara