Granski kolektivni ugovor u oblasti rudarstva nudi optimalna rješenja

Rental Travel

U povodu potpisivanja Granskog kolektivnog ugovora između Sindikata radnika rudnika FBiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije danas je održan svečani sastanak u Tuzli na kojem su pored predstavnika sindikata prisustvovali i predstavnici Federalne i Kantonalne vlade i drugi gosti iz oblasti rudarstva i energetike.

Reha Centar

kol-granski-ugovor-05-20-09-2016_800x534

Dvanaest i po hiljada zaposlenih u oblasti rudarstva i energetike na području Federacija BiH čini kičmu energetskog sektora, a kolektivni ugovor jedan je od najznačajnijih akata u oblasti rudarstva i omogućit će dalju egzistenciju rudarstva i energetike. Granski ugovor koji su predstavnici sindikata potpisali sa predstavnicima Federalnog ministarstva industrije energetike i rudarstva, između ostalog, podrazumijeva povećanje minimalne satnice na 2,40 KM, naknadu za rad u vrijeme državnih praznika, rad noću i rad u varijantnom sistemu.

„Ovaj kolektivni ugovor u potpunosti stimuliše proizvodni rad“, izjavo je Safer Mušanović, predsjednik Samostalnog sindikata FBiH.

Zaključenim ugovorom zadovoljni su i u Vladi FBiH čiji će prioritet, kako je rečeno biti modernizacija rudnika gdje će u narednom periodu biti uloženo 300 miliona KM. Osim toga, Vlada FBiH će u okviru reforme radnog zakonodavstva u narednom periodu razmatrati Zakon o zaštiti na radu, koji u bitnom dijelu reguliše upravo ona pitanja koja se nalaze u kolektivnom ugovoru.

„Došao sam da dati podršku i da kažem da zaista Vlada iskreno misli, da ono što Vlada planira i što je obećala da će se to i realizovati. Standard rudara, pitanje sigurnosti rudnika, sve su to pitanja koja čine sastavni dio kolektivnog ugovora“, kazao je Vesko Drljača, dopremijer Federacije BiH i ministar rada i socijalne politike FBiH.

Iako nije u njenoj direktnoj nadležnosti, Vlada TK pratila je dešavanja oko potpisivanja granskog kolektivnog ugovora.

„Očekujem da se ovim stvore preduslovi da se dvije stvari realiziraju u oblasti rudarstva, a to su modernizacija rudnika, čime će se stvoriti humaniji uslovi za rad u rudniku i drugo, da se popravi standard rudara“, poručio je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.

Također, ovom prilikom ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić je istakao da je Kantonalno ministarstvo zdravstva uložilo dosta napora u proteklom periodu kako bi se svim rudarima osigurala adekvatna zdravstvena zaštita.

Granski kolektivni ugovor potpisan je na godinu dana kako bi se procijenilo ima li odgovarajućih manjkavosti koje će se, ukoliko eventualno budu uočene, otkloniti odgovarajućim aneksima.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara