Održana vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprava policije MUP-a TK da što hitnije poduzmu sve potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom u cilju obezbjeđenja nesmetanog rada Rudnika mrkog uglja „Banovići“ Banovići, sprečavanja nastanka daljih šteta u proizvodnji ovog privrednog subjekta, kao i potencijalnih šteta u radu termoenergetskih objekata na području Tuzlanskog kantona, a time i ugrožavanja energetskog sistema u Federaciji BiH.

Reha Centar

Naime, nakon jučerašnjih protesta grupe radnika ipred zgrade Uprave Rudnika, došlo je do blokade željezničkog saobraćaja na relaciji Turija-Seperacija, a time i obustave proizvodnje uglja čime se Društvu nanosi šteta od oko 500.000 KM dnevno. Imajući u vidu navedeno, Rudnik se obratio Vladi Tuzlanskog kantona sa zahtjevom da obezbijede sigurnost osoba, imovine i nesmetan rad RMU Banovići.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara