Postignut dogovor radnika Aide Duboki Potok i Vlade TK

Spread the love
Rental Travel

Direktor Fabrike obuće „Aida“ će u utorak, 07.01. 2014. razgovarati o novim poslovima sa predstavnicima firme „Global“, koja je i u prethodnom periodu obezbjeđivala posao za „Aidu“. Razgovoru će prisusutvovati predstavnik Ministarstva i predstavnik uposlenika pogona u Dubokom Potoku, ne bi li  izvjestan dio u realizaciji tog posla u narednom periodu dobio i pogon u Dubokom Potoku – zaključak je sa današnjeg sastanka predstavnika Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Sindikata tekstila, kože, obuće i gume i radnika Fabrike obuće „Aida“, pogona iz Dubokog Potoka.

Reha Centar

Povod za sastanak bilo je okupljanje radnika iz Dubokog Potoka ispred zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno neuplaćivanje 70.000,00 KM, koje je Vlada krajem 2013. godine odobrila s ciljem nastavka proizvodnje u „Aidi“.

Kako je istaknuto danas, razlog za neizvršavanje ove uplate bio je nedostatak sredstava u Budžetu. Pomenuta sredstva odobrena Fabrici obuće „Aida“ nisu upitna i bit će isplaćena čim se za to steknu uslovi.

Napominjemo da je Vlada Tuzlanskog kantona putem ovog Ministarstva godinama aktivno uključena u rješavanje problema u Aidi, te su već postignuti rezultati na bazi Programa mogućnosti ekonomsko-finansijske rekonstrukcije Fabrike „Aida”. Mada je sve još daleko od krajnjeg cilja, želja Vlade je sačuvati radna mjesta, a u „hodu“ rješavati problem tehnološkog viška. U proteklom periodu povezan je radni staž za 152 radnika ove fabrike i oni su ispraćeni u zasluženu penziju. Do kraja 2013. godine u Fabrici „Aida“ je još samo jedna uposlenica stekla pravo za odlazak u penziju, što je dovoljan pokazatelj trenutnog statusa ove fabrike, kao i djelovanja Vlade Kantona i resornog ministarstva.

VEZANI TEKST:http://aktuelno.ba//zelimo-posao-milostinja-nam-ne-treba/

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara