Održana 48. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

Spread the love
Menprom

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, održao je danas, 15.2.2019.,  48. sjednicu Kolegija gradonačelnika. Većina materijala razmatranih na današnjoj sjednici, u funkciji je pripreme materijala za narednu sjednicu Gradskog vijeća. Tako su razmatrani: Nacrt Regulacionog plana nerealiziranog dijela Prostorne cjeline „Pecara 2“ i Nacrt Odluke o provođenju ovog plana, te Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Tuzle za period 2010.-2030. godine.  Kolegij je razmatrao i Prijedlog raspodjele sredstava za finansiranje rada i programskih ciljeva boračkih organizacija i udruženja s područja grada Tuzle, za period januar-decembar 2019. godine.

Reha Centar

Članovi Kolegija su se upoznali i sa Prijedlogom Strategije razvoja grada Tuzle 2012-20126 – Revidirana za period 2019-2021, koja će, također, biti razmatrana i predložena za usvajanje na narednoj sjednici Gradskog vijeća. Naročita pažnja posvećena je Izvještaju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u upravi Grada Tuzle tokom 2018. godine. Naglašeno je kako su službe za upravu u toku 2018. godine imale u radu ukupno 36.992 upravna predmeta, te su izdale oko 205.000 različitih uvjerenja i drugih isprava, što je približno prosjeku broja predmeta u prethodnim godinama.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara