Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

Menprom

U utorak 28. 01. 2020. godine, u Gradskoj upravi Tuzle, održana je 65. Sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle. Sjednica je održana u dva dijela. U okviru prvog dijela, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, i Mirela Uljić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, upoznali su prisutne s Informacijom o zagađenosti zraka na području grada Tuzle, sa prijedlogom mjera. Tom prilikom su konstatovali da je u Tuzli više od 55% domaćinstava na sistemu daljinskog grijanja i da preko 80% ukupne površine poslovnih prostora koristi daljinsko grijanje ili toplotne pumpe, te da se mreža toplifikacije kontinuirano širi i na individualne stambene i stambeno-poslovne prostore. Istakli su da će cilju zaštite zdravlja najmlađe populacije, iz Budžeta Grada biti izdvojena sredstva za nabavku prečistača zraka za sve odgojne grupe u svim vrtićima JU Naše dijete, čiji je osnivač Grad Tuzla.

Reha Centar

Gradonačelnik Jasmin Imamović, prezenitrajući Informaciju, osvrnuo se na situaciju koju su, kako je rekao : ”pojasnili meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali i brojni drugi ugledni stručnjaci iz regiona. Naglašavajući da je temperaturna inverzija, po njihovim riječima „krivac trenutnog stanja. Zakoni fizike nam govore da lakši zrak usljed viška vodene pare podiže se uvis, a hladni gušći, se zbog svoje težine spušta u kotlinu.“ U takvoj situaciji opasna je i najmanja emisija štetnih materija u zrak.

Gradonačelnik Imamović, istaknuo je: ”Tuzla se, kao i mnogi gradovi u regionu, sa problemom zagađenosti zraka suočava skoro pedeset godina. Specifičnost Tuzle u odnosu na druge gradove regiona jeste što Tuzla ima Termoelektranu, koja koristi staru tehnologiju, blokovi su stari od 40 do 55 godina (prosječni rok trajanja je od 20 do 25 godina) i nema ugrađene uređaje za odsumporavanje. Termoelektrana Tuzla godišnje spali oko 3,5 miliona tona uglja, nema uređaje za odsumporavanje i u atmosferu emitira 30.000 do 50.000 tona SO2. Domaćinstva, pojedini privredni subjekti i institucije na području grada Tuzle, spale oko 250.000 tona uglja godišnje. Dakle, Termoelektrana je odgovorna za preko 90% zagađenosti zraka u Tuzli.

Za manje od 10% zagađenosti odgovorni su drugi zagađivači, kao što su individualna ložišta, saobraćaj i dr.”

Gradonačelnik Imamović je podsjetio da su se u januaru 2020., ovim problemom bavile vlade susjednih i drugih država u regionu. Što je ustvrdio je: ”logično, jer aerozagađenje je globalna pojava i aerozagađenjem je ugroženo više gradova jedne države, pa je logično da države poduzimaju zakonske, inspekcijske i druge ekološke mjere i utvrđuju potrebne politike. U Bosni i Hercegovini se ovim problemom nije bavila državna, pa čak se nisu bavile niti entitetske vlade, iako su te vlade osnivači termoelektrana, kao najvećih zagađivača zraka Bosne i Hercegovine. Apoznato je da se, prema tvrdnjama Svjetske banke „ u ovoj regiji nalazi sedam od deset termoelektrana na ugalj koje spadaju u najveće zagađivače u Evropi”.

Zrak u Tuzli je ove zime bio manje zagađen nego u mnogim drugim gradovima u okruženju (npr. u Sarajevu, Zenici itd.), između ostalog i zato što je preko 55 % domaćinstava priključeno na sistem daljinskog grijanja (prema Popisu stanovništva iz 2013. godine, u Tuzli ima 42.630 domaćinstava, a na sistem daljinskog grijanja je priključeno oko 24.500 korisnika), što je ubjedljivo najveći procenat u BiH, a vjerovatno jedan od najvećih u regionu.

”Naravno, stanje zagađenosti zraka u Tuzli nije zadovoljavajuće, i ne želimo ga prikazati boljim nego što jeste i čemu i sami svjedočimo. Cilj nam je ukazati na složenost problematike, potrebu sistemskog pristupa rješavanju problema, od strane svih nivoa vlasti, pa sve do podizanja svijesti svakog pojedinca. Grad Tuzla je svoje opredjeljenje prema problematici zagađenosti pokazao i u Strategiji razvoja grada Tuzle do 2026. godine kojom je „Poboljšanje kvaliteta okoliša“, utvrđeno kao jedan od tri glavna strateška cilja za naredni period. ”Rekao je gradonačelnik Imamovic, ističući da : ” Iako to nije dovoljno, lokalna vlast u Tuzli uradila je na rješavanju problema aerozagađenja više od bilo koje lokalne vlasti u BiH.”

 

Nakon provedene rasprave gradonačelnik je usvojio sljedeće zaključke:

 1. Prihvata se Informacija o stanju aerozagađenja za području grada Tuzle i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje.
 1. Permanentno se vrši čišćenje dimnjaka na stambenim i poslovnim objektima. Zahtijeva se od nadležne službe za inspekcijske poslove, da pojača inspekcijski nadzor u individualnim stambenim objektima, po pitanju implementacije Odluke o dimnjačarskim djelatnostima.
 2. Dakle, mnogo je urađeno, ali ima i dosta toga što još treba uraditi. U praksi širenja mreže toplifikacije na individualne objekte, zapaženo da neki građani nemaju dovoljno sredstava da ostvare pravo na priključak.
 3. U dijelovima grada u kojima je izgrađen sistem po ranijem konceptu, individualni stambeni objekti se mogu isključivo priključiti preko ugrađene kompaktne podstanice čija nabavka i ugradnja je, u odnosu na mjerno-regulacionu stanicu (u dijelovima grada sa novim konceptom), više nego duplo skuplja. U cilju dodatnih smanjenja troškova nabavke i ugradnje kompaktne podstanice građanima koji se priključuju na sistem daljinskog grijanja, dovodeći ih u približne finansijske troškove kao što je nabavka i ugradnja mjerno regulacione stanice, zadužuje se nadležna gradska Služba da, u cilju dodatnih finansijskih olakšavanja za priključenje individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, do naredne sjednice Gradskog vijeća pripremi odgovarajuće odluke ili izmjene odluka kojima će se građani koji se priključuju na sistem daljinskog grijanja doveli u ravnopravan položaj.
 4. Nadležna gradska Služba za komunalne poslove se zadužuje da do naredne sjednice Gradskog vijeća pripremi odgovarajuće odluke ili izmjene i dopune postojećih odluka u cilju smanjenja visine ili potpunog ukidanja obaveze plaćanja naknade za angažovani kapacitet .
 5. U cilju zaštite zdravlja najmlađe populacije, neophodno je, za početak, iz Budžeta Grada izdvojiti sredstva za nabavku prečistača zraka za sve odgojne grupe u svim vrtićima JU Naše dijete, čiji je osnivač Grad Tuzla.
 6. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK ulaže sredstva u održavanje uređaja za monitoring kvaliteta zraka u TK. S obzirom na vjerodostojnost uređaja i monitoringa, preporučujemo građanima, medijima i institucijama da, na osnovu Zakona, samo ove podatke smatraju relevantnim. Ovo je važno zato što su se na tržištu pojavili jeftini (17 eura) „uređaji“, koje koriste mnogi, a koji ne pokazuju vjerodostojne podatke, čime se u vremenu temperaturnih inverzija stvara stanje panike kod građana. Ti podaci nisu mjerodavni i relevantni, nego su, i prema javno iskazanom stavu nadležnog Ministarstva TK, jedini relevantni podaci monitoringa kvaliteta zraka (www.monitoringzrakatk.info)
 1. Konstatuje se da je Gradsko vijeće Tuzla, krajem 2017. godine, podnijelo Inicijativu vlastima TK za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima kako bi se vlasnicima svih poslovnih prostora i većih stambenih zgrada naložilo da su obavezni da se priključe na daljinsko grijanje, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti, ili da pređu na neki drugi ekološki prihvatljiv način zagrijavanja i prestanu koristiti fosilna goriva, te da ovaj zakon do danas nije donesen.
 2. Zbog zagađenosti zraka i drugih ekoloških problema u Tuzli, Lukavcu, Živinicima i drugim gradovima i općinama TK, Tuzlanski kanton umjesto jednoga, treba imati najmanje 10 uposlenih ekoloških inspektora.
 3. Zahtijeva se od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivreda BiH, da bez odlaganja ugrade uređaje za odsumporavanje na Termoelektrani Tuzla. S ciljem realizacije ovih aktivnosti, sugeriše se da JP Elektroprivreda BiH, zatraži finansijsku pomoć iz Budžeta svih nivoa vlasti (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, svih gradova i općina). Vlada Federacije BiH ne treba da preuzima dobit od Eketroprivrede BiH, nego da tu dobit uloži u uređaje za odsumporavanje u Tuzli i Kaknuj.
 4. Traži se od Vlade Federacije BiH, Ministarstva pravde FBiH, da federalni zatvor u Tuzli priključi na daljinsko grijanje. U centru grada skoro svi objekti su na daljinskom grijanju, samo ovaj objekat kojim upravlja Federalno ministarstvo pravde koristi peći na fosilna goriva.
 5. Traži se od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH, da pri raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH, prioritet imaju projekti koji će dovesti do smanjenja zagađenosti zraka.
 6. Traži se od Federalne uprave za inspekcijske poslove i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da vrše pojačan nadzor nad subjektima/operaterima, da li ispunjavaju uvjete iz okolinske dozvole, a onima koji takve uvjete ne ispunjavaju uskratiti okolinske dozvole dok ne ispune propisane uvjete.

U okviru drugog dijela sjednice Kolegija usvojeni su slejdeći zaključci:

Prihvaćanje prijedloga za dopunu dnevnog reda 41. sjednice Gradskog vijeća Tuzla koji su već ranije upućena kao prijedlog za dopunu dnevnog reda 41. sjednice Gradskog vijeća Tuzla a odnose se na:

 • Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja i rukovođenja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla,
 • Odluku o utvrđivanju liste privrednih društava nad kojima grad Tuzla vrši ovlaštenje po osnovu učešća državnog kapitala.

U okviru treće tačke dnevnog reda, takođe je prihvaćen prijedlog za dopunu dnevnog reda 41. sjednice Gradskog vijeća Tuzla, a obuhvaćaju:

 

 1. a) Odluke o prijedlogu kandidata za privremeno imenovanje na upražnjeno mjesto člana Nadzornog odbora iz reda državnog kapitala u JKP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla
 2. b) Odluke o prijedlogu kandidata za privremeno imenovanje na upražnjena mjesta članova Nadzornog odbora iz reda državnog kapitala u JP „Direkcija za izgradnju“ d.o.o. Tuzla
 3. c) Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora javnog preduzeća i javnog komunalnog preduzeća, iz reda državnog kapitala sa tekstom Javnog oglasa (JP „Direkcija za izgradnju“ d.o.o. Tuzla i JKP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla)
 4. d) Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora javnog preduzeća i javnog komunalnog preduzeća iz reda držaavnog kapitala(JP „Direkcija za izgradnju“ d.o.o. Tuzla i JKP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla)
 5. e) Rješenja o imenovanju komisije za provođenje javnog oglasa za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora javnog preduzeća i javnog komunalnog preduzeća, iz reda državnog kapitala.

aktuelno.ba / Gradska uprava

Komentari

Komentara