Održana 71. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

Menprom

U srijedu, 15.4.2020. godine održana 71. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle
U vezi sa današnjim Kolegijem, gradonačelnik Jasmin Imamović je izjavio: „Nastavljamo podršku razvoju gradnje i građevinskog sektora.

Reha Centar

Grad Tuzla je proveo procedure javnih nabavki i sklopio ugovore o izgradnji raznih objekata komunalne gradnje u vrijednosti od oko sedam miliona KM. To je dobro za Grad i za radnike iz građevinskog sektora. Isto tako, prodaja zemljišta za gradnju na Stupinama je dobra i za prihodovnu stranu Budžeta i za građevinski sektor. I u Poslovnoj zoni Kreka Sjever se nastavlja gradnja, u toku je izgradnja pogona za proizvodnju igračaka, a danas je dodijeljeno pravo građenja firmi za proizvodnju građevinskih materijala od plastike.

Očekujemo da će u ova dva pogona biti zaposleno oko 200 ljudi. U funkciji ekonomije su i odluke o davanju u zakup poslovnih prostora poduzetnicima“

Na sjednici su razmatrani prijedlozi imovinsko-pravnih odluka, koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Jedna od razmatranih odluka je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle za izgradnju kolektivnog stambeno – poslovnog objekta „F“ sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu izmjene Regulacionog plana Prostorne cjeline „Stupine“ u Tuzli. U postupku javnog nadmetanja – licitaciji, a za koju je bila početna cijena 1,5 miliona KM, postignuta je cijena od 3,1 milion KM. Radi se o zemljištu na „Stupinama“, koje je urbanističkom regulativnom predviđeno za gradnju stambeno-poslovnog objekta „F“.

Utvrđen je i prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na dijelu zemljišta u Poslovnoj zoni Kreka Sjever. Nakon što je izgrađena kompletna komunalna infrastruktura (putna, elektro, vodovod, rasvjeta), te dodijeljen jedan broj parcela na kojima su već izgrađeni ili su u postupku građenja ili dobijanja dozvola za građenje za objekte proizvodne djelatnosti, ovom Odlukom se stvaraju uslovi za izgradnju još jednog proizvodnog objekta za proizvodnju građevinskih materijala od plastike, koji bi trebao zapošljavati blizu 70 radnika.

Na jednoj od prethodnih sjednica Gradskog vijeća, neposrednom pogodbom je dodijeljeno pravo građenja za izgradnju pogona za proizvodnju igračaka, čija izgradnja je u toku. Na sjednici su razmatrani i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu za poslovne prostore u vlasništvu Grada Tuzle.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara