Od sutra (četvrtak) počinje sa radom pisarnica Vlade TK

Rental Travel

 Odjeljenje za informisanje obavještava javnost da će centralna pisarnica kantonalnih organa uprave početi sa radom sutra (četvrtak 13.februar 2014. godine) u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzla (Ulica Bosne Srebrene br. 119 u Tuzli – preko puta glavne Autobuske stanice u Tuzli). To znači da će građani, koji trebaju podnijeti određene zahtjeve, molbe, ili druge vrste podnesaka koje se tiču protokola od sutra ponovno biti u mogućnosti ostvarivanja svojih prava.

Reha Centar

Također, broj telefona centrale kantonalnih organa (035/280-711) bit će stavljen u funkciju tokom sutrašnjeg dana.

 Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je privremeno izmješteno iz zgrade Vlade Tuzlanskog kantona i smješteno u prostorije Rudnika soli Tuzla (adresa Hasana Brkića br. 72 – naselje Mandići u Tuzli). U minimalnom kapacitetu Ministarstvo će nastaviti sa radom u ponedjeljak 17. februara).

 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak smješteno je u prostorijama Doma za djecu bez roditeljskog staranja (Ulica Kozaračka br. 11) u Tuzli.

 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona je nastavilo svoj rad, a tokom ove sedmice će biti u finkciji sve organizacione jedinice ovog Ministarstva. Rad osnovnih i srednjih škola je nastavljen, kao i polaganje vozačkih i stručnih ispita. Ministarstvo se nalazi na trećem spratu Upravne škole u Tuzli, ulaz od rijeke Jala (adresa Muhameda Hevaija Uskufija br.3). Kontakt telefon Ministarstva je 035/277-240.

 Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona izmješteno je u nekadašnju zgradu Grafičara u naselju Irac u Tuzli (adresa Mije Keroševića br.2) i u ponedjeljak 17. februara će početi sa radom.

 Svi ostali organi uprave, koji nisu bili smješteni u Zgradi Vlade Tuzlanskog kantona nesmetano funkcionišu.

Odjel za informisanje – aktuelno.ba

Komentari

Komentara