Obnavljamo gradivo: Tamo gdje prestaje regulacija vodotoka, počinje haos

Menprom

Na ovu tenu smo pisali još 25. maja u vrijeme velikih majskih poplava, ali ne možemo se oteti dojmu da od maja do danas nismo ništa uradili, ni naučili. Jedan od starih i vječitih problema s kojima se građani susreću kod većih padavina jesu neregulisana korita rijeka, potoka…

Reha Centar

Pametnom je i najobičnija slika dovoljna, tamo gdje je vodotok regulisan više nema šteta, tamo gdje ga nema izgleda da više nema ni nade zaživot.

Pa evo još jednom da se posjetimo maja 2014. valjda vidi ovo neko ko treba da vidi, obični građani ovo gledaju evo već godinama.

regulacija rijeke jale

vodotok jale

VEZANI TEKST

aktuelno.ba

Komentari

Komentara