Gornja Tuzla/ Radovi na čišćenju odvoda i regulisanju vodotoka

Rental Travel

U mjesnoj zajednici Gornja Tuzla u toku su radovi na čišćenju odvoda, regulisanju vodotoka i zamjene odvodnih cijevi oborinskih voda.

Reha Centar

Pored navedenih radova na čišćenju korita rijeke Jale, u ovoj mjesnoj zajednici, vrše se i radovi na izgradnji putne infrastrukture, u okviru koje se radi sanacija i rehabilitacija ceste, u dužini od 885 metara, pored regulisanog korita rijeke Jale.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara