Obavijest o provođenju javne rasprave

Spread the love
Menprom

Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je Nacrt Zakona o muzejskoj djelatnosti dana 30.10.2023. godine Zaključkom broj: 01-02-422-4/23 od 30.10.2023. godine i utvrdila javnu raspravu o istom u trajanju od 30 dana, koju će provesti Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije učesnici javne rasprave mogu dostaviti najkasnije do 29.11.2023. godine na adresu: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75000 Tuzla.

Reha Centar

Nacrt Zakona o muzejskoj djelatnosti

aktuelno.ba

Komentari

Komentara