Obavijest o javnoj raspravi i javnom uvidu u Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline “Stupine” za područje MZ Ši Selo u Tuzli

Rental Travel

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle obavještava građane Mjesne zajednice Ši Selo, vlasnike nekretnina i druge zakonite korisnike prostora o javnom uvidu u Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline “Stupine” u Tuzli. Ovaj plan obuhvaća dijelove MZ Ši Selo, a javni uvid će biti dostupan od 24. novembra 2023. godine do 25. decembra 2023. godine

Reha Centar

Građani i zainteresirane strane mogu izvršiti uvid na sljedećim lokacijama:

  • prostorije Nosioca pripreme (Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla) – zgrada Gradske uprave;
  • prostorije Nosioca izrade (UO Zavod za urbanizam) – Aleja Alije Izetbegovića br. 6 (zgrada „Jupiter“);
  • prostorije MZ Ši Selo, ulica Hasana i Derviša Sušića do br. 56, 75 000 Tuzla;

Također, Nacrt Regulacionog plana dostupan je na web stranici Grada Tuzle (Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline – Grad Tuzla).

Javna prezentacija i rasprava o Nacrtu Regulacionog plana održat će se u prostorijama MZ Ši Selo, ulica Đure Đakovića br. 19 (naselje Zlokovac), 75 000 Tuzla, dana 11.decembra 2023. godine (ponedjeljak) u 17:00 sati.

Pozivaju se,u svojstvu zainteresiranih strana:

  • vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora i sudionici u njegovoj izgradnji i uređivanju;
  • organi uprave, upravne organizacije i agencije;
  • nosioci javnih ovlaštenja nadležnih za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih dobara;
  • privredna komora;
  • predsjednik i članovi Savjeta MZ Ši Selo;
  • građani MZ Ši Selo;
  • potencijalni investitori i drugi subjekti

na području koje je obuhvaćeno Nacrtom Regulacionog plana, da izvrše uvid u isti, te da se uključe u javnu raspravu učestvovanjem na javnoj prezentaciji i raspravi, ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga Nosiocu pripreme Nacrta Regulacionog plana na adresu : „Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, ZAVNOBiH-a br. 11, Tuzla“, ili putem pisarnice Grada Tuzle, koja se nalazi na istoj lokaciji ili na mail : tijana.ahmetovic@tuzla.ba, gordanaj@tuzla.ba počev od 24.11.2022. godine, zaključno sa 25.12.2023. godine.

Svi pozvani sudionici koji ne prisustvuju javnoj raspravi smatrat će se da su saglasni sa datim Nacrtom Regulacionog plana te  naknadno neće moći postavljati bilo kakve primjedbe i uslove u procesu odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru koji su u skladu sa Nacrtom Regulacionog plana“ i opštim urbanističkim pravilima.

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle stoji na raspolaganju za dodatne informacije i pojašnjenja.

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

aktuelno.ba

Komentari

Komentara