Poziv na Javnu raspravu za korisnike Budžeta Grada Tuzle – predstavnike mjesnih zajednica i zainteresovane građane

Spread the love
Menprom

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica poziva korisnike Budžeta Grada Tuzle (predstavnike mjesnih zajednica) i ostale zainteresovane građane, da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, dostave u pismenoj formi, najkasnije do 23.11.2023. godine, putem pisarnice Grada Tuzla, ulica ZAVNOBiH-a broj 11, Tuzla ili putem e-mail adrese: ervina.ibric@tuzla.ba i ivanah@tuzla.ba

Reha Centar

Pored gore navedenog, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica će za sve zainteresovane korisnike održati Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u prostorijama Kina Kaleidoskop, u ulici Kazan Mahala broj 2., dana 15.11.2023. godine (srijeda) sa početkom u 12.00 sati.

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu su dostupni na Web stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba, na sljedećim linkovima:

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12 2024. godine
Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024 godinu
Obrazloženje Nacrta Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.12.2024 godine

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, za korisnike Budžeta Grada Tuzle (predstavnike mjesnih zajednica) i ostale zainteresovane građane

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

aktuelno.ba

Komentari

Komentara