Poziv na Javnu raspravu za korisnike Budžeta Grada Tuzle iz oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne zaštite i drugih udruženja građana

Spread the love
Menprom

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu poziva korisnike Budžeta Grada Tuzle iz oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne zaštite i druga udruženja građana, da svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu dostave u pisanoj formi, najkasnije do 26.11.2023., na adresu Grad Tuzla – Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, ZAVNOBiH-a broj 11, Tuzla ili putem e-mail adrese: asja@tuzla.ba.

Reha Centar

Pored gore navedenog, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle će za sve zainteresovane korisnike održati Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu u Ateljeu „Ismet Mujezinović“, u četvrtak, 16.11.2023. sa početkom u 10.00 sati.

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu su dostupni na Web stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba, na sljedećim linkovima:

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12 2024. godine
Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024 godinu
Obrazloženje Nacrta Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.12.2024 godine

J A V N I P O Z I V za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu.

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

aktuelno.ba

Komentari

Komentara