Nasilja nad advokatima obavezuju na adekvatno djelovanje pravosudnih organa

Rental Travel

Ubistvo advokatice Jasmine Koričić iz Bihaća i ponovljeni teroristički napad na advokata Faruka Balijagića iz Tuzle, kao i druge vrste nasilja nad advokatima – obavezuju na adekvatno djelovanje pravosudnih organa kako bi se zaustavili smrtonosni napadi na advokate, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Reha Centar

Advokatura je nerazdvojivi dio institucije pravosuđa i profesija koja je neophodna za funkcionisanje države, a osnovna funkcija advokata je zaštita prava građana, bez obzira da li se ta prava krše od strane drugih građana ili državnih institucija, te je nedopustiva pasivnost pravosudnih organa u slučajevima napada na advokate.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovića smatra da je neophodno hitno održavanje vanredne sjednice Advokatske komore Federacije BiH, kao i Skupštine Advokatske komore Federacije BiH, kako bi se usvojile potrebne odluke u cilju obezbjeđenja uslova za siguran rad advokata i sigurnost građana koji se zbog zaštite prava obraćaju advokatima, pa i na način da se zatraži podrška i Vijeća advokatskih komora i Pravnih udruženja Evrope sa sjedištem u Briselu.

 

14.2.2015.                                                                                  Muamer Dedić, Press BOSS-a

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara