Nakon 22 godine 12 radnika Rudnika nemetala Kladanj će se vratiti na posao

Spread the love
Menprom

Konačno, nakon 22 godine mirovanja, od ponedjeljka će u rudniku magnezita u Kladnju biti radno, a 12 radnika Rudnika nemetala Kladanj će se vratiti na posao. Rezultat je to danas potpisanih Ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji između „Rudnika nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj i „Rudara“ d.o.o. Tuzla i Ugovora o prenosu Ugovora o koncesiji na eksploataciji magnezita na ležištu „Konjuh“ u Općini Kladanj.

Reha Centar

Slijedeće sedmice trebale bi započeti pripremne i geološko – istražne radnje, a eksploatacija prvih tona magnezita  očekuje se za oko godinu dana, istaknuto je danas.

Današnjim ugovorima definisana su međusobna prava i obaveze Rudnika i „Rudara“ od čega je najznačajnije da Rudar d.o.o. od danas preuzima u stalni radni odnos 12 uposlenika Rudnika, da u naredne tri godine planira upošljavanje novih minimalno 45 radnika, kao i investiranje od minimalno 2 miliona konvertibilnih maraka u istom periodu. Također, Rudar d.o.o. se, kao novi koncesionar, obavezao da će jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 138.000,00 KM uplatiti u dvije jednake rate. Prvu ratu uplatiti će u roku od dvadeset dana od dana potpisivanja ovog Ugovora, a drugu najdalje u roku od jedne godine nakon početka proizvodnje, za što će obezbijediti bankovnu garanciju.

Za jednog radnika Rudnika nemetala Kladanj, koji je stekao uslove za penzionisanje, sredstva će osigurat Vlada Tuzlanskog kantona.

Zadovoljan rezultatom tromjesečnih aktivnosti Ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik Ministra za rudarstvo Bahir Imamović ističe „Ovo može biti jedan pilot projekat kako bi trebalo i druge projekte sprovoditi, da se uposle postojeći i zaposle novi radnici i da se počnu puniti penzioni i fondovi zdravstvenog osiguranja“.

Obzirom na dalju upotrebu magnezita, plan Rudara je izvoz rude na EU tržište.

Ugovore su danas potpisali generalni direktor Rudar d.o.o. Asmir Kadirić, vd direktorica Rudnika nemetala Kladanj Hajrija Dodolović i sekretar Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK Fehrija Bajramović.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara