Javna rasprava o Nacrtu zakona o boračkim udruženjima održana u Tuzli

Spread the love
Menprom

Shodno Zaključku Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojenog na 20. sjednici održanoj 20.03.2017. godine o provođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, u Tuzli je održana pomenuta rasprava, na kojoj su učešće uzeli svi predstavnici boračkih udruženja sa područja Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Novi Nacrt zakona obrazložili su predstavnici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a svoje prijedloge i sugestije iznijeli su svi predstavnici boračkih udruženja i saveza. Skup je održan u organizaciji Koordinacije Saveza boraca Tuzlanskog kantona, a zaključci, primjedbe i sugestije na novi Nacrt zakona biće upućene višim nivoima na konačno usaglašavanje.

R.T.

Komentari

Komentara