Nakon javne rasprave utvrđen prijedlog izmjena Zakona o policijskim službenicima TK

Spread the love
Menprom

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Prijedlog izmjena i dopuna ovog Zakona rezultat je i javne rasprave koja je trajala 60 dana, a u koju su se uključile sve relevantne institucije i grupacije. Između ostalog izmjenama se Zakon usklađuje sa novodonesenom Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji BiH, kao i sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka gdje je definisana obrada posebne kategorije ličnih podataka.

Reha Centar

Osim postojećih sredstava sile, kao dodatno sredstvo uvršteni su sprej sa nadražujućom materijom i sredstva za nasilno otvaranje i ulazak u prostorije, čime se policijskim službenicima omogućava da primjenom policijskih ovlaštenja u zakonskim okvirima upotrijebe i ovu vrstu sile, ukoliko se procijeni da se sa istom može ostvariti zakoniti cilj.

Neadekvatan termin „ozbiljno bolesne“ u kontekstu nemogućnosti upotrebe fizičke sile i palice prema takvoj kategoriji osoba, zamijenjen je terminom „očigledno bolesne“, iz razloga što prilikom upotrebe fizičke sile i palice, policijski službenici nisu u mogućnosti da procijene koje su to ozbiljno bolesne osobe, ukoliko takvo stanje nije očigledno. Izmjenama i dopunama Zakona utvrđena je obaveza ministra da na prijedlog direktora Uprave policije donese podzakonski propis kojim će se detaljnije precizirati nespojivost aktivnosti i funkcija policijskih službenika sa policijskim dužnostima, a što je neophodno zbog zahtjeva policijskih službenika za bavljenje dodatnim djelatnostima.

Zakonom se postupak prijema policijskih službenika usklađuje sa Bolonjskim sistemom studirana, odnosno kao uslov za prijem u čin mlađeg inspektora propisuju se 180 ili 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja, a VI stepen školske spreme kao uslov za prijem u policijski organ se ukida. Također, preciznije se definišu i ostale procedure u postupku prijema policijskih službenika i dodatno ovaj proces čini bržim, jednostavnijim i transparentnijim.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara