Izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima

Spread the love
Rental Travel

Sa ciljem unapređenja sistema i poboljšanja cjelokupne sigurnosne situacije u Tuzlanskom kantonu, te adekvatne implementacije Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona u praksi, a kako bi se otklonili i do sada uočeni nedostaci, na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Između ostalog izmjenama i dopunama se pruža mogućnost policijskim službenicima da primjenom policijskih ovlaštenja u zakonskim okvirima upotrijebe i sprej sa nadražujućom materijom, kao i sredstava za nasilno otvaranje vrata, ukoliko se procijeni da se sa istom može ostvariti zakoniti cilj. Također osnažuju se  profesionalni standardi i radna disciplina policije kako bi se policija dodatno ojačala stručnim kadrovima.

Reha Centar

Usklađuje se sistem prijema policijskih službenika sa Bolonjskim sistemom studiranja, te se uz skraćivanje rokova i ubrzanje cjelokupne procedure, dodatno povećava transparentnost postupka prijema policijskih službenika u radni odnos. Uz navedeno Zakon o policijskim službenicima TK-a se usklađuje sa Uredbom o jedinstvenoj uniformi u FBiH.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara