Jasenko Valjevac: Vrijeme je da se prepoznaju ohrabrujuće laži

Spread the love
Rental Travel

Nije nam potrebna dublja analiza kako bismo došli do zaključka da je svaki političko ekonomski program koji nam se nudi prije samih izbora u startu neprovodiv.

Reha Centar

Dovoljno je uzeti u razmatranje apsolutno sve programe u proteklih desetak godina i vrlo jednostavno se dolazi do zaključka kako su skoro svi identični, svi sadrže izuzetno lijepo napisane ekonomske, obrazovne, socijalne, zdravstvene i slične planove i ideje.

Nijedan od tih programa nije proveden iz dva razloga, prvo, ti programi i nisu napisani da bi bili provedeni nego da na jedan perfidan način mobilišu biračko tijelo i osiguraju sebi naredne četiri godine udobnih fotelja, a drugi je pravno  tehničke prirode.

Naime, pozitivno pravni zakonski i podzakonski akti su u tolikoj mjeri komplikovani, nepotrebno kompleksni, demodernizirani i krajnje anahroni tako da je svaki politički program u samom startu osuđen na neuspjeh! Bez dvojbe možemo tvrditi kako politički programi, odnosno lijepo ukrašena mrtva slova na papiru, u korelaciji sa pozitivno pravnim zakonskim regulativama predstavlja jednu antinomiju.

U nekoliko navrata sam pisao i govorio o tome kako su megalomanska obećanja koja skoro pa svakodnevno čujemo u proteklih mjesec dana destruktivno retrogradna i predstavljaju gorivo za vladajući status quo!
Uočivši taj problem shvatio sam kako izlaz na Izbore sa debelo napisanim knjigama i obećanjima predstavlja novi pokušaj obmanjivanja javnosti bez istinske volje i mogućnosti za provedbu istih.

Smatram kako je vrijeme da se prepoznaju ohrabrujuće laži i da se svi zajedno uhvatimo u koštac sa izvorom problema, a to je gore pomenuta zakonska regulativa  društvenih oblasti.

Reforma zakona većine društvenih oblasti je jedini mogući put za stvaranje jednog pozitivnog ambijenta, odnosno zdravije klime koja jedino takva može stvoriti prostor za investicije, investicije stvaraju nove vrijednosti i tek tada možemo uticati na zdravstvene, obrazovne, socijalne i druge društvene anomalije, naravno, ukoliko su stovrene nove vrijednosti to podrazumijeva i pozitivan ekonomski iskorak.

Uređivanje ovih oblasti je jedan dug proces koji konačno moramo započeti, a tvrdnja kako se sve može riješiti u dvije, tri do četiri godine je gnusna laž i služi za gore pomenutu mobilizaciju biračkog tijela!

Jasenko Valjevac USD Tuzla

aktuelno.ba – .M.T.

Komentari

Komentara