Grad Tuzla: Formiran Savjet za osobe sa invaliditetom na području grada Tuzle

Menprom

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, formirao je krajem 2020. godine Savjet za osobe sa invaliditetom na području grada Tuzle, koji će djelovati kao stručno, savjetodavno, interresorno i radno tijelo gradonačelnika Grada Tuzle. Savjet ima sedam članova, a čine ga predstavnici nevladinih organizacija: Suvad Zahirović, ispred Udruženja građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, Tifa Tučić, ispred Udruženja građana oštećenog vida Tuzla, članica, Vahid Đulović, ispred Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji „Fenix“, Jasmina Krivošija, ispred Udruženja Koraci nade, Enisa Bratanović, ispred Udruženja žena sa invaliditetom  „Lotosice“ Tuzla, te predstavnice Grada Tuzle: Asja Redžić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu i Mirela Uljić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. U skladu sa Odlukom o formiranju Savjeta, u rad Savjeta mogu se po potrebi uključivati i predstavnici drugih institucija, vladinih i nevladinih organizacija.

Reha Centar

U petak, 05.02.2021. godine, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima, susreo se u Gradskoj upravi sa članovima Savjeta za osobe sa invaliditetom na području grada Tuzle. Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o načinu realizacije aktivnosti koje su u nadležnosti rada Savjeta, kao i o planu rada Savjeta za ovu godinu. Članovi Savjeta, predstavnici nevladinih organizacija konstatovali su da je donošenjem Odluke o formiranju Savjeta za osobe sa invaliditetom, gradonačelnik Jasmin Imamović napravio značajan iskorak u primjeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina, te su izrazili uvjerenje da će sinergijom, koja je stvorena formiranjem Savjeta, doći do poboljšanja kvaliteta života osoba sa invaliditetom u našem gradu.

Gradonačelnik Jasmin Imamović podsjetio je da je Strategija razvoja grada Tuzle zasnovana na Aalburškoj konvenciji,  koja podrazumijeva ekonomski razvoj, kvalitet života građana i uključenost građana. Istakao je da ćemo sa Savjetom svi biti jači, naročito, jer želimo da Tuzla bude grad empatije, a što se može vidjeti kroz  različite projekte u kojima  Grad Tuzla učestvuje. Gradonačelnik Imamović je naglasio da je važnost Savjeta za osobe sa invaliditetom u tome što su u njemu predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, udruženja koja brinu o osobama sa invaliditetom, i dvije gradske službe, odnosno Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu i Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Gradonačelnik je istakao,  također, da je jako je važno analizirati pravce razvoja i aktivnosti iz ugla osoba sa invaliditetom,  što će uticati na to da odluke koje budu donesene budu pametnije i humanije.

Suvad Zahirović, ispred Udruženja građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla i koordinator Savjeta, kazao je da je gradonačelnik Jasmin Imamović donošenjem Odluke o osnivanju Savjeta napravio značajan iskorak u primjeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i time omogućio da proces promjena počne tamo gdje ljudi žive i gdje se promjena najkonkretnije osjeti na kvalitetu života osoba sa invaliditetom. U tom smislu, Suvad Zahirović je izrazio vjerovanje da će Savjet svojim djelovanjem pomoći donosiocima odluka da se nađu rješenja koja će biti kvalitetna, na zadovoljstvo građana, ali isto tako primjenjiva u okolnostima u kojima živimo, imajući u obzir ekonomske i druge okolnosti i ograničenja.  

aktuelno.ba

Komentari

Komentara