Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica posjetio Tuzlanski kanton

Menprom

Projekti podrške raseljenim osobama i njihovom povratku u prijeratna mjesta prebivališta bili su tema danasšnjeg sastanka delegacije Vlade Tuzlanskog kantona i ministra raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Edina Ramića.

Reha Centar

Kako je istaknuto prioritet u radu kantonalne i federalne Vlada treba biti na obezbjeđivanju kontinuirane zdravstvene zaštite  za povratnike u zdravstvenim institucijama na području Kantona. S tim u vezi delegacija Tuzlanskog kantona je izrazila spremnost da sagleda mogućnosti da se zakonskim rješenjem, umjesto dosadašnjih odluka koje je donosila Vlada, uredi ova oblast. Federalni ministar Ramić, s druge strane, je iskazao spremnost da Vlada Federacije BiH podrži evidentne aktivnosti i usluge koje prije svih Univerzitetski klinički centar u Tuzli pruža povratnicima, za što nikada nikome nije ništa naplaćeno.

Također, kada je u pitanju oblas raseljenih osoba koje su još uvijek smještene u kolektivnim centrima, a u Tuzlanskom kantona je takvih 1088 porodica, ministar Ramić je delegaciju Vlade Tuzlanskog kantona upoznao sa projektom federalnog ministarstva, a koji se tiče izgradnje centara – zgrada za neprofitno stanovanje. U ovim zgradama bi mogle živjeti porodice i osobe koje su trenutno smještene u kolektivne centre, pri čemu bi imale znatno bolje uslove za život, ali i same snosile svoje režijske troškove. Projekat je zamišljen tako da te osobe imaju pravo stanovanja u tim stanovima, ali ne bi njima mogle raspolagati kao svojom imovinom. Od kantonalnog premijera i ministara je zatražena podrška i angažman prilikom animiranja općinskih načelnika i službi koji trebaju da apliciraju na ovaj program i koji treba da obezbijede lokacije i potrebne dozvole za gradnju ovih objekata.

„Mi Tuzlanskom kantonu ne možemo ništa prigovoriti. Naprotiv, mi smo vam zahvalni na svemu onome što ste kao kanton uradili na polju podrške prognanim i raseljenim osobama, njihovoj integraciji, te povratku i reintegraciji. S tim u vezi svaka buduća nadgradnja naše podrške mora upravo kretati odavdje iz Tuzlanskog kantona“ rekao je ministar Ramić.

Osim premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića, koji je ovom prilikom izrazio zahvalnost federalnom ministru što je posjetio Tuzlanski kanton i podršci koju planira pružiti u narednom periodu, današnjem sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine TK Senad Alić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Danijela Simić i ministar zdravstva Elvis Bektić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara