Djeca branilaca će i ove godine odrađivati pripravnički na teret Vlade

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Program je zasnovan na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za obavljanje pripravničkog /volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, putem Javne ustanove Službe za zapošljavanje TK.

Reha Centar

Ukupno planirana sredstva za finansiranje pripravničkog/volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica iznose 770.000,00 KM. Za realizaciju Programa obavljanja volonterskog staža za 2014. Godinu predviđeno je 750.000,00 KM a 20.000,00 KM za okončanje realizacije Programa obavljanja pripravničkog/volonterskog staža iz 2013. godine.

Sredstva Programa namjenjena su za realizaciju Programa obavljanja volonterskog staža za 2014. godinu u bruto iznosu 356,50 KM, po osobi, od čega: 200,00 KM kao naknada volonteru za ishranu i prevoz, a preostali iznos 156,50 KM na ime plaćanja obaveza za zdravstveno osiguranje (30 KM) i plaćanje doprinosa osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti u visini 35% od najniže plaće (126,50 KM).

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara