Zapošljavanje boraca i djece iz boračkih kategorija u javne ustanove TK i dalje veliki problem

Zapošljavanje boraca i djece iz boračkih kategorija u javne ustanove Tuzlanskog kantona, zdravstvena zaštita boraca i članova njihovih porodica bile su teme na danas održanoj press konferenciji Koordinacije boračkih saveza Tuzlanskog kantona.

Na biroma za zapošljavanje se  nalazi 1236 boraca i djece iz boračkih kategorija, a  posebno je ukazano na neregularnost prilikom samog bodovanja na konkursu.

-Još 2014. godine kao Koordinacija boračkih Saveza zajedno sa Vladom i Skupštinom TK uradili smo Pravilnik kojim smo pokušali da pomognemo boračkoj kategoriji da  pri zapošljavanju dobiju određene bodove, međutim ovaj pravilnik koji je to regulisao za pripadnike boračke populacije se u nekim segmentima ne poštuje. U 2017. godini smo uspjeli obezbijediti sredstva i zaposliti 55 djece šehida i poginulih boraca. U 2018. godini smo obezbijediti još više sredstava za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, međutim zbog nezainteresovanosti institucija i javnih preduzeća da zaposle djecu šehida i poginulih boraca nismo uspjeli utrošiti ta sredsta tako da će sredstva biti vraćena u Budžete, a djeca će nam ostati ne zaposlena, -istakao je Hajrudin Halilović predsjednik Saveza porodica šehida i poginulih boraca TK.

Predsednik Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona Fahrudin Hasanović kazao je da dvadeset godina pokušavaju da poboljšaju zdravstvenu zaštitu ove kategorije, ali da se nije uspjelo urediti onako kako bi trebalo.

– Ratni vojni invalidi najviše konzumiraju ovaj dio Zakona o pravima boraca, a to je stopostotno obezbjeđenje zdravstvene zaštite, kao što su ortopedska pomagala, sanitetsko-higijensi materijal, lijekovi, prava na liječenje u inozemstvu, prednost pri korištenju zdravstvenih usluga, banjsko liječenje, naknada troškova prijevoza u državi i inostranstvu. Dvadeset godina pokušavamo da  ovaj aspekt zdravstvene zaštite uredimo na način da bude najlakše prilagođen boračkim kategorijama,- dodao je Hasanović.

Na press konferenciji govorilo se još i o upisu učenika i studenata iz ovih kategorija u srednje i visoke škole, obilježavanju značajnih datuma i ličnosti iz proteklog odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-’95., te Zakonu o pravima demobilisanih boraca FBiH.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara