17. mart Međunarodni dan socijalnog rada

Rental Travel

Ove godine socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 17. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada.

Reha Centar

U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta, a u skladu sa Globalnim planom za socijalni rad i socijalni razvoj (2012-2016 godine).

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana socijalnog rada je „Promovisanje dostojanstva i vrijednosti ljudi“.

U svijetu i okruženju socijalni radnici obilježavaju Dan socijalnog rada organiziranjem stručnih skupova i drugih aktivnosti s ciljem promovisanja dobre prakse i zalaganja za prava i interese posebno osjetljivih socijalnih grupa.

Povodom Dana socijalnog rada Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona ovim putem želi, iz perspektive korisnika, ukazati na aktuelno stanje u sistemu socijalne zaštite i na značaj osnaživanja stručnog socijalnog rada.

Na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini obuhvaćeno je preko 45000 korisnika prava iz socijalne zaštite. Broj zaposlenih socijalnih radnika u 13 centara za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona je 40. Prema standardima Evropske unije trebalo bi da je jedan socijalni radnik zaposlen na 3000 stanovnika. U Tuzlanskom kantonu, sa oko 500 000 stanovnika, na 12500 stanovnika zaposlen je jedan socijalni radnik, a prema standardima Evropske unije trebalo bi samo u centrima za socijalni rad zaposliti još 120 socijalnih radnika.

Socijalni radnici u centrima za socijalni rad se svakodnevno suočavaju sa sve težim i složenijim posljedicama dugotrajne ekonomske i društvene krize. Potrebe građana za podrškom i pomoći socijalne zaštite se stalno povećavaju, a resursi za pružanje socijalnih usluga sve više ograničavaju, čime je ugrožen dignitet profesije socijalnog radnika.

Neujednačena dostupnost i ciljanost prava i usluga ukazuju na neravnopravan položaj korisnika u sistemu socijalne zaštite. U ovim okolnostima poštivanje načela ljudskih prava i socijalne pravde, na kojima je utemeljena profesija socijalnog radnika, postaje ozbiljan izazov za praksu socijalnog rada.

„Promovisanje dostojanstva i vrijednosti ljudi“ u BiH zahtijeva, pored ostalog, promociju socijalne pravde na nacionalnom nivou, promovisanje dostupnosti sredstava i istih mogućnosti, te razvoj i pružanje novih socijalnih usluga za posebno ranjive društvene grupe i pojedince.

Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada svim socijalnim radnicima i drugim stručnjacima koji obavljaju djelatnost socijalnog rada upućujemo iskrene čestitike uz želju da i dalje zajedno doprinosimo kvaliteti života građana dostojnog čovjeka.

M I N I S T AR

Admir Huskanović

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara