Zastoj u implementaciji Zakona o energijskoj efikasnosti Federacije BiH

Spread the love
Rental Travel

Nakon višegodišnjeg, maratonskog procesa usvajanja Zakona o energijskoj efikasnosti Federacije BiH, i uspješno započetog procesa njegove implementacije, posljednjih dana smo svjedoci ponovnog zastoja i stagnacije. Ovoga puta kod donošenja podzakonskih akata, Uredbe o energetskim pregledima i energetskom certificiranju i Uredbe o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje.

Reha Centar

U skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti Federacije BiH, Vlada FBiH je imenovala radnu grupa za izradu i usaglašavanje podzakonskih akata, koju sačinjavaju predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Interresorna radna grupa je usaglašeni prijedlog nacrta gore navedenih Uredbi, uputila ka Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje, međutim na 155. sjednici Vlade, održanoj 06. 09. 2018. god. ova tačka je povučena sa dnevnog reda. Imajući u vidu da je Zakonom propisani rok od 6 mjeseci za donošenje podzakonskih akata istekao u septembru 2017. godine, kao i činjenicu da je nedonošenjem ovih akata načinjena šteta više od 20 privrednih subjekata koji nisu u mogućnosti produžiti svoja ovlaštenja za rad, opravdana je bojazan da će ova praksa odugovlačenja, dočekati i predstojeće izbore, i proces formiranja vlasti nakon izbora, što bi dodatno i dugoročnije usporilo progres. Stoga EFEKT mreža zahtijeva od odgovornih donosilaca odluka, hitno očitovanje i usvajanje ovih podzakonskih akata koji su ključni mehanizmi daljnje implementacije Zakona i razvoja privede FBiH, kao i poštivanja odredbi međunarodnog Ugovora o uspostavi energetske zajednice.

Podsjećamo, EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju u BiH, je od samog početka aktivno učestvovala i dala doprinos u procesu kreiranja, usvajanja kao i same implementacije Zakona.

Iskreno se nadamo da će ove uredbe biti usvojene prije izbora, i da će se nastaviti pozitivan trend u implementaciji zakona.

aktuelno.ba / CRP Tuzla

 

Komentari

Komentara