Zaključci Gradskog vijeća Tuzla u vezi informacije o zagađenosti zraka

Rental Travel

Na sedamnaestoj/redovnoj/sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj danas, 23.12.2015. godine, pod tačkom 9., razmatrana je INFORMACIJA O ZAGAĐENJU ZRAKA NA PODRUČJU GRADA TUZLA UZ URGENCIJU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITU OKOLICE TUZLANSKOG KANTONA ZA PROVOĐENJE PLANA PREVENTIVNIH MJERA VEZANO ZA ZAGAĐENJE ZRAKA U GRADU TUZLA.

Reha Centar

Nakon završene rasprave, na sjednici su usvojeni sljedeći zaključci:

1. Gradsko vijeće Grada Tuzla konstatuje da je nadležno ministarstvo za oblast zaštite okoliša, dostavilo Gradskom vijeću Informaciju o stanju aerozagađenja za posljednjih mjesec dana na zahtjev predsjedavajućeg Gradskog vijeća, a nije dostavilo ranije tražene informacije po Programu rada Gradskog vijeća odnosno Informaciju o stanju u oblasti zaštite okoliša i Informaciju o aerozagađenju.

2. Gradsko vijeće traži od JP Elektroprivreda BiH Sarajevo – PJ Termoelektrana Tuzla, da okonča projekat odsumporavanja u Termoelektrani Tuzla.

GRADSKO VIJEĆE TUZLA

3. Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva od Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva energetike, industrije i rudarstva TK da se što prije pristupi realizaciji projekta bloka “7” u Termolektrani Tuzla, kako bi se postojeći blokovi zamijenili ekološki prihvatljivim. Do realizacije ovog projekta, neophodno je da JP Elektroprivreda BiH sukladno Zakonu o zaštiti okoliša izdvoji sredstva na ime dodatne naknade radi kompenzacije zbog aerozagađenja i ugrožavanja zdravlja ljudi na području grada Tuzla. Gradsko vijeće Tuzla, traži da se sredstva na ime kompenzacije zbog ugrožavanja okoliša i zdravlja ljudi, izdvoje već u 2016. godini.

GRADSKO VIJEĆE TUZLA

4. Traži se od Tuzlanskog kantona, da se pristupi izmjeni Plana interventnih mjera s ciljem uspostavljanja konkretnih mehanizama i aktivnosti na sprečavanju aerozagađenja i zaštite zdravlja građanki i građana.

5. Nastaviti aktivnosti na toplifikaciji grada Tuzla, realizaciji ekoloških projekata i apliciranju kod fondova EU za ove projekte, intenzivirati uspostavi zelenog vala i provesti druge mjere iz nadležnosti Grada Tuzla, koje su uzroci aerozagađenja.

Cjelokupnu listu Zaključaka možete preuzeti i pročitati u prilogu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara