Održana redovna sjednica Gradskog vijeća: Turistička zajednica Grada Tuzla kao novi iskorak u turizmu

Rental Travel

Vijećnici su usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta  za prvo polugodište 2017. godine, kao i Izvještaj o  korištenju tekuće rezerve  za isti period. Šestomjesečni budžet je realizovan kako je i planirano i ostvaren sa 52 odsto. U odnosu na prihode iz 2016. godine, za isti period, veći je za 24 procenta.

Reha Centar

Vijeće je usvojilo i Odluku o  osnivanju  Turističke zajednice Grada Tuzle, što je novi iskorak u turizmu našega grada. Ove godine je enormno povećan broj turista u našem gradu, kako iz Tuzle i drugih gradova BiH, tako i iz inostranstva. Kako je navedeno tokom sjednice, tokom ljeta Panonska jezera je posjetilo oko 400.000 gostiju. Sa jučerašnjim danom prodato je 320.911 karata na ulazima u kompleks, dok se ostali broj odnosi na sezonske karte. Prema dvije ankete sprovedene tokom jula oko 12 odsto posjetilaca je iz inostranstva , a oko 80 odsto iz BiH, sa 42 procenta gostiju van grada Tuzle, rečeno je tokom sjednice.

Vijećnici su u dosadašnjem radu razmotrili odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora u Javnu ustanovu „Centar za kulturu“ Tuzla, čiji je osnivač Grad Tuzla, kao i odluke o utvrđivanju posebnih uslova i kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora Centra.

Na dnevnom redu je bila rasprava o izmjenama Regulacionog plana prostorne cjeline „Stupine“, u Tuzli. Riječ je o lokaciji izmedju rijeke Jale i novih zgrada na Stupinama, ali je ova tačka povučena sa dnevnog reda radi dorade.

aktuelno.ba /(RTV7)

Komentari

Komentara