Zakazana 15. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

Menprom

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 15.9.2023. godine, zakazana je 15. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

15. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u ponedjeljak, 25.9.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Planirano je razmatranje 21 tačke dnevnog reda:

 1. Prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
 5. Nacrt Zakona o muzejskoj djelatnosti
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica
 9. Prijedlog Odluke o davanju podrške kupovini zemljišta i davanju ovlaštenja za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i preduzimanju drugih radnji i aktivnosti u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pripajanja Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
 11. Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2022. godine
 12. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2022. godinu
 13. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2022. godinu
 14. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2022. godinu
 15. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2023. godine
 16. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2023. godine
 17. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
 18. Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
 19. Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2022. godinu
 20. Rodna analiza zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama
 21. Zaključak u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje člana 74. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju – prećišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 21/21, 5/22, 11/22 i 16/22)

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara