Zajedničke aktivnosti Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle na zaštiti okoliša

Spread the love
Menprom

U proteklim danima započete su zajedničke aktivnosti Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Vlade TK i Grada Tuzle na pitanjima iz domena zaštite okoliša, a primarno borbe protiv zagađenja vazduha. S tim u vezi danas je upriličen sastanak kantonalnog ministra Zvjezdana Karadžina sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem.

Reha Centar

U tom svjetlu razmotrene su mogućnosti koordiniranog korištenja  resursa, primarno ljudskih, na polju privlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti i iz stranih fondova. Razgovaralo se i o tekućim i potencijalnim projektima koji se realiziraju u saradnji sa stranim organizacijama, a koji se tiču unapređenja energijske efikasnosti kako u domenu privatnih, poslovnih objekata tako i objektima zajedničkog stanovanja. Ovi projekti se primarno odnose na ubrzanje procesa toplifikacije grada, te stimulaciju fizičkih i pravnih lica da pređu na okolinski prihvatljivije sisteme zagrijavanja.

„Diskutovali smo i o pitanjima komunalnog otpada, stanju na deponiji Desetine, zatim  opasnom otpadu u industrijskoj zoni grada kao latentnoj opasnosti po okoliš gdje ćemo u narednom periodu poduzeti aktivnosti na rješavanju tog problema, i preuzimanju aktivne uloge u tome bez obzira što je to u ingerenciji Federacije BiH“, rekao je ministar Karadžin.

Nakon sastanka istaknuto je obostrano zadovoljstvo dobrim i koordiniranim početkom aktivnosti u borbi sa velikim problemima vezanim za segment zaštite okoliša. 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara