Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona predstavljen i podijeljen Priručnik za zaštitu okoliša

Rental Travel

Prije početka 44. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, 15.7.2021. godine, poslanik Mahir Mešalić (DF) je podijelio i predstavio Priručnik za zaštitu okoliša za rad poslanika u Skupštini.

Menprom

Naime, Priručnik je nastao kao rezultat rada višestranačke grupe kantonalnih poslanika (EKOTAF), Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona (DF, NiP, SDP, NB i SDA), a u saradnji sa NDI 2019 (Nacionalni demokratski instutut BiH).

Višestranačka grupa (EKOTAF) je, u saradnji sa NDI 2019 i USAID, odlučila da radi na poboljšanju zaštite okoliša, te ukaže na važnost rješavanja problema prekomijernog zagađenja u ova tri kantona. Organizovano je više okruglih stolova i tom prilikom je razgovarano sa NVO i ekspertima. Nakon prikupljenih informacija krajem 2019. godine, kreiran je upitnik sa ciljem da se ocijeni u kojoj mjeri je zaštita okoliša prepoznata kao prioritet u politikama parlamentarnih stranaka i kod poslanika u kantonalnim skupštinama u tri najzagađenija kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine

Anketa je pokazala da poslanici kantonalnih skupština djelimično poznaju ovu oblast i da postiji potreba za izradom priručnika koji bi sadašnje i buduće zastupnike upoznao sa pitanjima zaštite okoliša, načinu na koji se ona mogu i trebaju rješavati na kantonalnom nivou vlasti, s posebnim naglaskom na zagađenost zraka. Priručnik je kreiran 2020. godine i početkom 2021. godine, uz podršku eksperata iz oblasti zaštite okoliša, NDI i USAID-a.

Priručnik ima za cilj da pomogne i olakša poslanicima u pronalaženju modela na koji način svojim radom i prijedlozima mogu pristupiti rješavanju problema u zaštiti okoliša u ova tri kantona. Prilikom konkretnih aktivnosti u rješavanju problema prekomjernog zagađenja, NDI će pružiti ekspertsku i svaku drugu podršku, a u skladu sa svojim programom rada.

Link za priručnik

Grupa EKOTAF / aktuelno.ba

Komentari

Komentara