Vlada TK: Utvrđeni kriteriji i uslovi za raspodjelu sredstava za manifestacije

Spread the love
Rental Travel

Vlada je utvrdila je danas kriterije, uslove i postupke za raspodjelu sredstava za manifestacije koje afirmišu društveni, ekonomski, privredni, kulturni, sportski, održivi i drugi razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju ili su uključeni u programe manifestacija međunarodnog karaktera i saradnje ili su sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona će, u skladu sa uslovima i kriterijima iz ove odluke, utvrditi Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za tekuću fiskalnu godinu, a sredstva odobravati  putem  pojedinačnih  odluka,  zavisno  od  raspoloživih  sredstava,  te  značaja  i  termina održavanja manifestacije.

Reha Centar

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara