Potpisani ugovori i dodijeljene odluke o dodjeli sredstava za podršku mladima

Spread the love
Menprom

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je u srijedu 18.12.2019. godine organizovalo uručenje odluka i potpisivanje ugovora za korisnike sredstva sa potrošačke jedinice „Podrška mladima” u 2019. godini.

Reha Centar

Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona je nedavno dala saglasnosti na odluke o dodjeli sredstava za odobravanje finansijskih sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja. Ukupno dodijeljena sredstva iznose 115.000,00 KM.
Sredstva su odobrena Konačnom rang listom korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima” za 2019. godinu, po dva programa: „Subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih”, za 45 korisnika sa ukupnim iznosom od 100.000,00 KM i „Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja”, za 8 korisnika sa ukupnim iznosom od 15.000,00 KM. Korisnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih su mlade osobe između 18 i 35 godina sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, a dodijeljena sredstva su u visini iznosa kamata plaćenih u toku godine, s tim da je maksimalan iznos 3.000,00 KM. Korisnici sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja su omladinska udruženja koja su registrovana na području Tuzlanskog kantona i čiji projekti imaju za cilj unaprjeđenje položaja mladih i jačanja omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, a maksimalan iznos dodijeljenih sredstava je 2.000,00 KM.
Ministar Mićanović je istakao da će ministarstvo u narednom periodu intenzivno raditi na tome da se u budžetu obezbjede veća sredstva za oblast mladih, kao i da će se značajno raditi na poboljšanju ambijenta za mlade na području kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara